Occupy tillbaka i Vasaparken men utan tält

Occupy tillbaka i Vasaparken men utan tält

Metro Göteborg idag »
Occupy Göteborg är tillbaka i Vasaparken.
Sedan en dryg vecka tillbaka samlas ockupanterna för att skapa en gratis mötesplats och bjuda på soppa. I år var dock polisen snabbare på plats och redan dag två togs tälten bort.
– Synsättet har inte förändrats sedan i fjol, det är inte tillåtet att campa i parken. Men själva opinionsyttringen får fortgå, det hänger på hur de tar hand om parken. Men förra gången var de väldigt duktiga på att städa, säger Fredrik Dahlgren, samordnare för dialogpolisen i Västra Götaland.
Vad som blir av årets ockupation återstår att se men ockupanterna hoppas få i gång en liknande aktion som förra året, med föredragningar och diskussioner. Dagge deltar bland annat för att se hur andra tänker.
– Annars skulle jag snöa in mig på mina egna grejer hemma, sitta hemma. De intryck jag får där är från medierna, säger han.
— Peter Löwendahl «

Annonser

Stoppa skövlingen av Kålsered

Här är första massmedia-artikeln för Occupy/Bevara Kålsered !…

www.gp.se/nyheter/debatt/1.1040556-stoppa-skovlingen-av-kalsered

Planerna på ett nytt logistikcentrum för Göteborgs Hamn riskerar att skövla den känsliga naturen på västra Hisingen. Göteborgs politiker måste tänka om, skriver bland andra Helena Johansson-Morgonsol.
På västra Hisingen finns ett område som heter Kålsered. Dess natur innehåller en unik samling djur och växter – däribland hasselsnok, större vattensalamander och orkidén Jungfru Marie nycklar. Samtliga är i någon form fridlysta. Här finns även stora åkerholmar, ängar, alsumpskog och fornlämningar från stenåldern. Dagens göteborgare söker sig dit för rekreation. Genom området flyter Kålseredsbäcken. Efter ett omfattande arbete för att rena vattnet, bekostat med EU-bidrag, vandrar havsöring upp och leker i bäcken, Hisingens enda vattendrag med havsöring.Nu har Göteborgs kommun fått dispens av Länsstyrelsen för att i detta område med sina skyddade arter bygga ett logistikcentrum för Volvos och Göteborgs Hamns räkning. Skälet är att Göteborgs Hamn klassas som riksintresse. De kompensationsåtgärder som föreslås är ett skämt jämfört med de värden som kommer gå förlorade.Ett slags odjur

Vi har uppfattningen att ansvariga politiker och tjänstemän själva beklagar att vi är offer för detta riksintresse, men att det inget finns att göra. Som om utvecklingen är ett slags odjur med en omättlig hunger och vi dess byte. Självklart är det inte så.

Det är angeläget att vi medborgare konstruktivt börjar arbeta för den framtid vi vill se. Ord som riksintresse och utveckling är enbart mänskliga konstruktioner. I dag innebär ordet utveckling att vi människor i en ständigt ökande takt arbetar på vår egen undergång. Om vi inte har förstånd att lämna ett unikt ekosystem som Kålsered ifred så är det mycket illa ställt!

Därför kräver vi av ansvariga politiker i Göteborg att tänka om vad gäller planerna för Kålsereds område. Det finns mycket bättre alternativ vad gäller placeringen av ett logistikcentrum. Göteborg Hamns omättliga behov av utbyggnad är dessutom bara symptom på ett i grunden ohållbart konsumtionssamhälle.

Helena Johansson-Morgonsol

Balder Axhage

Fredrik Dahlén

Anders Byström


Den 29 Juli, har vi GA på Gustav Adolfs Torg klockan 16:00! Vid regn sitter vi inne i Nordstan på Kompassen (nära Information), alternativt Andrum.

Viktigaste punkt för GA, handlar om idéer och framtida ockupationer/aktioner/demonstrationer o.s.v.


Start av aktionen Kålsered!

Invigning av ccupationen Lördag 21 juli med start kl 17:00.
Det blir mat, promenad, info, trummresa, bhajans och film! Se mer på eventet på facebook.

http://www.facebook.com/events/447304075303991/447565048611227/?notif_t=plan_mall_activity

Vi har nu startat upp en ny ockupation ute på Hisingen, av ett naturområde (Kålsered), som ska exploanteras och byggas ut med ett stort logistikcenter. detta har jätte många negativa effekter på den natur och det djurliv som finns i dessa områden. Kålsered är bara en del av många områden som kommer skövlas ned. Länsstyrelsen har godkänt detta bygge trots stort antal biotoppskyddade miljöer. Vi vet inte vad lagen säger om detta men det är något vi tänker kolla upp då det har skett mycket de senaste åren, som varit olagligt och de ändå har gjort!

Jag har nu bott här i snart två veckor. Vi har börjat få upp ett läger med mat och tillagnings möjligheter, toalett och annat som behövs för att kunna bo och ockupera detta område, men vi är idag en liten grupp människor som bor där ute och behöver att fler kommer ut och hjälper till då detta är ett stort område!

Jag kommer att försöka uppdatera denna blogg för att rapportera vad som händer med planerna kring detta projekt, vad jag hittar i lagen och  vad som sker ute i lägret.

Med Kärlek Agni!

Kortet:En fin dag när solen kommit fram, På gång aktiviteter under tiden var byggande av toalett, diskbänk och presenningar sattes upp över kylskåpet!

Bild


Ockupanter lämnar Vasaparken – GP.se

Ockupanter lämnar Vasaparken - GP.se

Efter sex veckors ockuperande kommer kärntruppen att lämna Vasaparken på torsdagskvällen efter att ha firat midsommarsolståndet årets kortaste natt. Forts>>


”Det är som en egen planet här” – svt.se

I höstas campade en grupp aktivister Wall Street i New York för att visa sitt missnöje med den politiska ordningen. Det inspirerade även andra aktivister i Västsverige, och sedan mer än en månad tältar de i Vasaparken i Göteborg.


Medborgardialog

Lena Jakobsson hos Park och Naturförvaltningen har anmält tälten på Vasaparken till kronofogden. Polisen har också anmält tälten för olovlig camping. De bjöds in till parken för att ta del av argument som kan användas för att göra undantag. Videon är mycket intressant för alla parter.