Protokoll 27 februari 2012

Protokoll, Måndagen den 27 Februari 2012

Sofie förde en del anteckningar, men protokoll fördes mesatdels av Morstan och Dana. Här är vad Sofie, Dana och Morstan noterade:

Vi diskuterade att byta mötes dag då den krockar med mumble mötena. Vi bestämde att vi i alla fall nästa vecka också möts på Måndag, om det är så att en tjej från Omställning Gbg kommer, i så fall bör Pauli som känner personen kontakta henne.

Och andra sida så har vi tänkt byta mötesdag till Söndag och tidigare på dagen runt kl 16, 17. Vad tycker folk om detta?

Någon på mötet föreslog om att Occupy Göteborg borde kanske ha ett gemensamt bankkonto för att eventuellt kunna spara/betala för de lokalerna vi arrangerar, men detta behöver diskuteras i längre fram. Samt en del av deltagarna på plats var osäkra på denna idén.

Vi talade även om alternativa mötesformer. Att vi borde träffas mer i smågrupper, diskutera saker i olika rum och i slutet av kvällen samlas och samla ihop idéer. Vi talade även om en mycket viktig punkt i min mening och det är FOKUS-grupper och att vi bör bli bättre på att starta dem och genomföra.

Om vi alla ska vara ledare för våra egna projekt skulle det vara fint om vi också påbörjade egna projekt som vi driver ett tag.

Så vad du än är intresserad av, dra igång en Fokusgrupp om detta som kan mötas och planera hur kampanjen kring den frågan ska gå till och vi som inte är med i just planeringsgrupper, själva motorn, stöttar i manifestationer och det praktiska vid sidan om t.ex… Vi funderade också på om vi skulle dra igång något kring det ekonomiska systemet osv och ifrågasätta det genom att ha en Free Shop och folkkök i Nordstan och samtidigt också värva folk till en gåvoekonomi….men det diskuterades aldrig riktigt klart.

Och appråpå Nordstan, bör vi notera att vi kan ha olika tema åt olika håll inom Nordstan för att dels att det ska vara mer öppet för andra människor att eventuellt vilja ställa frågor, diskutera och kanske delta och dels för att en del aktivister vill helst fokusera helt och hållet på sina projekt och kanske inte kan hålla på med flera saker samtidigt.

Två Fokusgrupper diskuterades igår: en om Vapenhandeln i Sverige och en om planering inför Z-day (Zeitgeist day som är den 10 mars) och vem som helst är välkomna att delat i dessa såklart. Maria och Alex diskuterade vapenhandelsgruppen och återkommer så fort dem har hittat mer info om vapenhandel och kommer att ha mötet den 3 Mars; Dana kanske kommer och hjälper till.

Maria, Morstan, Sofie och Jonas är med i planeringen inför Z-day och vi ska träffas på statsbiblioteket kl18 på torsdag. Mer om Z-day nedan…

Vi talade också om att hitta en lokal så att alla inte är beroende av att komma hit till Kville och för att det är bekvämare för folk utanför att komma till en neutral plats som inte är ett hem. Vi ska alla kolla up potentiella lokaler. Bla som Sofie fått reda på finns det lokaler att hyra av Färnebofolkhögskola i Viktoriahuset, och i samma hus kan man låna en lokal för 80 pers för 300kr för en halv dag eller 600 för en heldag. Det är en fin lokal med utrustning att hyra osv….kök och stolar och bord….

Vi utvärderade ACTA-demon och pratade lite om uppföljning: utvärderingsmöte med folket som organiserade den är på onsdag kl 18 och därifrån kommer Sofie och Nicco rapportera. Sen funderar vi på att skicka Protestlistan hem till en eu-parlamentariker. Nicco skulle kolla upp adress.

Z-day: Den 10 mars kl 10-22 kommer Zeitgeist movement i Gbg anordna Z-day. Det blir filmvisning, föreläsningar, fika, diskussioner, musik och lite till. De som anordnar det har bett alla om hjälp att göra det till en konstruktiv dag. Så alla som känner sig manade att hjälpa till kom till Statsbiblioteket på tosdag kl 18:00 i cafét, där sitter vi och planerar.

Framtida teman och aktioner talades det om. Och det som sades var typ att vi skulle bli bättre på att skapa fokusgrupper, att hela Occupy inte behöver delta i ett tema eller ha en grej alla gemensamt utan att fokusgrupper ska anordna olika teman osv och att varje individ har ansvar för sina projekt och planeringar och att detta inte ska läggas över till någon annan i onödan!

Angered projektet; Christopher kunde inte komma under Måndagsmötet, samt ingen av oss som deltog visste exakt om vi skulle åka till Angered den 1 Mars. Dana mejlade dagen efter till Christopher och fick svar på samma dag, att han vill helst skjuta upp tills 8Mars av personliga skäl, samt Pauli inte heller kunde komma den 1 Mars och Dana ville vänta en vecka till minst.

Därefter började vi diskutera olika fokusgrupper så mötet avslutades.

2012-02-29

Annonser

Nationellt Folkbildningsmöte, 27/2-2012

Hello Everyone! On monday we had a national assembly and the theme was education: Communication. First the protocol come in swedish and later in english, translated by Google.


Nationellt Folkbildningsmöte på Mumble, 27/2-2012

Detta protokoll är från det första Nationella Folkbildningsmötet på Mumble och är en återberättelse och sammanfattning om vad vi pratade om och vad vi lärde oss. Lokala grupper uppmanas att använda detta protokoll till folkbildning på lokal nivå.
Protokollet rekonstrueras fördelaktligen till en manual för att enklare kunna orientera sig bland materialet. En god idé som även togs upp är att göra någon sorts Workshop tillägnat just ämnet ”Kommunikation”.

Närvarande under mötet var ; FyaaH, gbg-josé, nicco, Nosred, PeterI, Soso, Tor, zacerah.

Språket som talades var Svenska.

FyaaH – Moderator och Protokollförare
zacerah – Facilitatior


José inleder mötet med att refferera till Zeitgeist PODCAST’en – Kommunikation utan gränser. http://www.blogtalkradio.com/zmglobal/2 … il-aka-vtv

Ett problem som vi behöver tackla är den här separationen som vi upplever gentemot varandra, t.ex Västerpartiet och Sverigedemokraterna dök upp som exempel i denna diskution där Vänsterpartiet vägrar vara på samma plats som Sverigedemokraterna. Relationer till detta kunde dras från flera andra håll också, att det finns en viss problematik med att tillåta att olika åsikter inte får finnas (My way or the Highway – Vilket alltid slutar på the Highway). Jacque Fresco i relation till KKK diskuterades även, ett förlopp där han gick med i KKK för att försöka konvertera dem genom att gå in på deras nivå och därifrån upplysa och konvertera dem. Även bra att tilläga är det att motståndaren i en debatt inte är personen utan informationen man anser vara fel.

Ett annat exempel belyses där en ”skinnskalle” brukade följa med till en pizzeria där hans vänner (ej skinnskallar) brukade äta kebab varpå han alltid klagade och undrade hur dem kunde äta sån där mat. Vid fråga hade han aldrig smakat och skulle aldrig göra det; ingen tvingar dig fick han till svar, allt under lugna och förstående former. En dag får ”skinnskallen” för sig att smaka på kebab’en och inser sitt misstag och utbrister något i stil med ”Det här var ju skitgott, vad dum jag har varit!”. Att notera här är att det var många kärleksfulla individer som var med honom.

Ett upplysningstillfälle uppstår och vi inser att om man tar ett känslomässigt avstånd och slutar identifiera sig själv med sina åsikter så finns det helt plötsligt ingen risk att ta något som ett personangrepp och möjligheten att förändras och utvecklas blir enormt mycket större. Ett exempel är när en ”homofobisk person” uttallar sig negativt om homosexuella, varför denne gör detta är baserat på tidigare erfarenheter och upplevelser, i detta exempel tar en homosexuell person illa upp och kräver aktivt motstånd. En paradox uppstår där båda är emot varandra och tar aktivt motstånd mot varandra och ingen brygga av gemenskap kan byggas mellan dem, det hela kommer enbart urarta i ”pajjkastning” utan logiska argument. I det här exemplet så tas information som personangrepp och känslorna hos individerna tar överhand. ”Viljan att vilja ha rätt i en diskussion är en form av våld.” – Tolle
Det är mycket viktigt att finna den Gemensamma nämnaren. Vem man är och vad för åsikter man har är föränderliga. Man måste förstå vart åsikterna och betéendena grundar sig för att kunna förändra dem.
Diskution kring att dra igång Workshops om hur man gör för att uppnå ett gott debattklimat där båda parter söker upplysning och inte konflikter tas upp. Ta eget ansvar för sina känslor. Hur kommunicerar man lösningar? (För att slippa rädsla och dualitet). Försöka brygga mellan varandras olikheter och finna varandras gemensamma nämnare. My way or the Highway slutar alltid på the Highway.

Vi kommer in på kända paradoxala problem så som; Hets Mot Folkgrupp, Droger och Prostitution.

– Om det inte är okej att t.ex uttrycka sig negativt om en folkgrupp så är detta en form utav förtryck, om däremot man handlar negativt emot en viss folkgrupp så finns rubriceringar som, hot, misshandel, trackaserier, förföljelse, stöld, mord osv osv. Om man inte får uttrycka sina åsikter så finns inget rum att diskutera dem för att kunna förstå, förändra eller utveckla dem heller.
– Vad gäller droger (Alkohol, tobak, läkemedel och illegala substanser) så är det i princip samma sak, ens kropp och person har man bestämmande rätt över och får göra som man vill med; så länge det inte går ut över någon annan. Man ska inte förstöra eller försvåra för andra och i dessa fall så finns andra rubriceringar att ta på, precis som ovan. Droger används troligen som en överlevnadsinstikt, för att balansera upp någon utav de grundläggande saker som fattas oss, ett gott mående t.ex, så använder vi droger.
– Gällande prostitution gick diskutionen mer kring att historiska händelser har avgjort huruvida det är lagligt eller inte på olika platser i världen. Vi relaterade prostitution till överlevnadsinstink, så länge det har bytits varor så har kroppen används som bytesmedel; kort sagt -> Prostitution skapar tillgångar som i sin tur behövs för att leva och överleva.

Diskutionen leder vidare till ”mänskligt betéende”, en studie gjordes med barn och apor där en person tappar en penna och böjer sig på ett sätt så denne inte kan nå pennan, reslutatet blev att barnet respektive apan plockade upp pennan och gav den till personen som sträckte sig efter den. Man kan altså dra slutsatsen här att vi (och även apan) naturligt har ett grundtänk som leder oss till att hjälpa varandra. Denna slutledning i samband med människans utveckling blir också uppenbar, hur kom vi ut ur grottorna och hamnade här? Genom att hjälpa varandra. Vad vi kommer att tänka på är att vi avviker enormt mycket från detta grundläggande betéende i dagsläget. Vi har ett system där spelreglerna är att den som gör minst men tjänar mest på alla andras ansträngningar vinner, vilket får oss att må dåligt. Vi är även enormt separerade från varandra och aggerar utifrån egot istället för utifrån det större perspektivet där vi hjälper varandra för gemensamma ändamål.

Kärlek, gemenskap, närhet, trygghet. Mat, Vatten, Värme/kläder och tak över huvudet dyker upp som grundläggande behov för människan i diskutionen. Om någon av dessa brister blir det dåligt. Man kan styra människan genom dennes överlevnadsinstinkt på alla dessa punkter ovan, pengar t.ex är (onaturligt) kopplat mer eller mindre till alla dessa punkter; avsaknad av pengar = Inget hem, ingen värme och inga kläder, ingen mat och inget rent vatten. Inga pengar kan ofta leda till försämrat kärleksliv och avsaknad av närhet, bortfall av gemenskap och ovisshet om framtiden (otrygg).

Nyckelord för det här folkbildningsmötet; Kommunikation, Diskussion, Debatt, Åsikter, Gemensamma Nämnare/Mål, Systemet, Utveckling, Förtryck, Mänskligt Betéende och Grundläggande Behov, Integritet.


National Adult Education Conference on Mumble, 27/2-2012

This protocol is from the first National Adult Education meeting on Mumble and is a retelling and the summary of what we were talking about and what we learned. Local groups are encouraged to use this protocol to public education at the local level.
Protocol reconstructed advantageously into a man to more easily navigate among the material. A good idea also taken up is to make some sort of workshop dedicated to just the topic ”Communication”.

Present at the meeting were; FyaaH, gbg-josé, Nicco, Nosred, PeterI, Soso, Tor, zacerah.

The language spoken was Swedish.

FyaaH – Moderator and keeping the record
zacerah – Facilitatior

José: meeting will begin with the refferera to Zeitgeist PODCAST’en – Communication without borders. http://www.blogtalkradio.com/zmglobal/2 … il-aka-VTV

One problem that we need to tackle is this separation that we feel towards one another, such as West Party and the Sweden Democrats showed up as an example of this diskution where the Left refuses to be on the site of the Sweden Democrats. Relationships with this could be drawn from several other places, too, that there is some problem with allowing that different opinions may not be (My Way or the Highway – Which always ends at the Highway). Jacque Fresco in relation to the KKK was also discussed, a course in which he joined the KKK in order to try to convert them by going to their level and from there to inform and convert them. Also good to know is that the person in a debate is not the oponent, its the information that the person has that is the oponent.

Another example is illustrated in which a ”skinnskalle” used to accompany her to a pizzeria where his friends (not skinheads) used to eat kebab and then he always complained and wondered how they could eat of those foods. At issue, he had never tasted and would never do that, no one is forcing you she would reply, everything in a calm and understanding forms. One day ”skinhead” in order to taste the kebab’en and realizes his mistake and exclaimed something like, ”This was good shit, what a fool I’ve been”. Of note here is that a lot of loving individuals who were with him.

An education opportunity arises and we realize that taking an emotional distance and stop identifying themselves with their opinions, there is suddenly no risk to take something as a personal attack and the ability to change and evolve is vastly increased. An example is when a ”homophobic person” uttallar negative feelings about homosexuals, why they do it is based on past experiences, in this example takes a homosexual offense, and requires active resistance. A paradox arises in which both are opposed to each other and take an active opposition to each other and no bridge of community can be built between them, the whole thing will just degenerate into ”pajjkastning” no logical argument. In this example it is information that is personal attacks and feelings of individuals to take the upper hand. ”The will to want to be right in a debate is a form of violence.” – Tolle
It is very important to find the common denominator. Who you are and what opinions you have are changing. You have to understand where the views and behaviors are based to be able to change them.
Diskution about to launch workshops on how to do to achieve a good debate climate where both parties seek enlightenment and no conflicts to be addressed. Take personal responsibility for their feelings. How to communicate solutions? (To get rid of fear and duality). Trying to bridge between each other’s differences and find each other’s common denominator. My Way or the Highway ends always on the Highway.

We will enter the famous paradoxical problems such as; Agitation Against Ethnic group, Drugs and Prostitution.

– If it is not okay to express such negative feelings about an ethnic group so this is a form out of oppression, on the other hand, it is a negative against a particular ethnic group, there are definitions in which, threats, beatings, trackaserier, stalking, theft, murder, etc.and so on. If you can not express their opinions so there is no room to discuss them in order to understand, change or develop them either.
– With regard to drugs (alcohol, tobacco, drugs and illegal substances) it’s basically the same thing, one’s body and the person has the authority and may do as you please with, as long as it does not go over anyone else. One should not destroy or compromise the ability of others and in these cases, there are other definitions in assuming, as above.Drugs used probably as a överlevnadsinstikt, to balance up anyone of the basic things that made us a good malaise example, we use drugs.
– Existing prostitution went diskutionen more about that historical events have determined whether it is legal or not in different places in the world. We related to prostitution överlevnadsinstink, as long as it has bytits goods, the body is used as a medium of exchange in short -> Prostitution creates assets which in turn needed to live and survive.

Diskutionen leads on to a ”human behavior”, a study was done with children and monkeys in which a person loses a pencil and bends in a way so he can not reach the pen, reslutatet became the child and the monkey picked up the pen and gave it to the person who reached for it. One can thus it concluded here that we (and monkey) naturally has a basic approach that leads us to help each other. This conclusion is related to human development is also evident, how we came out of caves and ended up here? By helping each other. What we will consider is that we differ enormously from this basic behavior in the current situation. We have a system where the rules are that anyone who makes a minimum but make the most of everyone else’s efforts to win, which makes us feel bad.We are also enormously separated from each other and aggerar by ego rather than from the larger perspective, where we help each other for common purposes.

Love, companionship, intimacy, security. Food, Water, Heat / clothing and shelter appears that the basic needs of man in diskutionen. If any of these shortcomings, it becomes bad.You can control the man by his survival instinct in all of these points above money example is the (unnatural) linked more or less to all these points, the lack of money = no home, no heat and no clothes, no food and no clean water. No money can often lead to deterioration of love and lack of intimacy, loss of community and uncertainty about the future (insecure).

Tags for this public education meeting; Communication, Discussion, Debate, Opinions, Common Denominator / Goals, System, Development, Oppression, human behavior and Basic Needs, Privacy.


Occupy-möte om Konflikthantering

Göteborg Tisdagen den 21 februari 2012

 1. Mötet öppnas
 2. Runda, mående & varför vi är här
 3. Elie’s Uttalande
 4. Värdegrund – diskussion
 5. Trygghetsgupp, lösningar – diskussion
 6. Övrigt

Runda:

Person 1 – 10;

 1. Anser att individer inte är rörelsens ansvar. Occupy bör inte ha guide-lines.
 2. Är med i occupy sedan 5 dec. Intressant rörelse och är pessimistisk inför världssituationen. Hoppas kunna se en vändning under sin livstid trots att fienden är mycket starka. Var på förra mötet och trodde inte sådana konflikter skulle blossa upp i denna rörelse. Hoppas kunna tillföra något och komma fram till en lösning.
 3. Har varit med i occupy från start. Trygghet är viktigt i alla rörelser. Känner sig kränkt idag och är närvarande för att få sin åsikt hörd. Anser att någon måste säga ifrån men att många vågar inte.

Viktigt att föra en diskussion både för vad som hänt och vad som kan komma upp i framtiden.

 1. Har varit med sedan oktober, anser att occupy ska vara en fri rörelse och om inte alla känner sig välkomna är det fel. Aser att det är konstigt att alla inte känner sig välkomna när alla är det. Anser att det är dags att det här tas upp. Trodde inte att dens facebookinlägg skulle ge sådana reaktioner.
 2. Är inte med i occupy sedan tidigare men är intresserad, vill vara med och lösa problem och utveckla.
 3. Var med förra mötet. Anser att frihet är komplext. Allt borde vara ärligt och diskuteras öppet inom rörelsen. Diskussionen är personligt relevant. Ens frihet begränsas av andras.
 4. Varit med i occupy länge. Med på mötet för att lyssna och eventuellt bidra med något.
 5. Har varit med i occupy sedan start. Var inte på förra mötet och är ledsen att sånt här kan hända i rörelsen. Vill ha en harmonisk gemenskap, alla är ju ändå aktivister för en bättre värld.
 6. Har varit med i occupy från start, var med och arrangerade absolut första evenemangen. Är idag inte mycket aktiv just på grund av attityden i rörelsen där yttrandefrihet tillåts gå före andra friheter och rätten att inte kränkas. Är trött på att occupy står och trampar på samma ställe och inte driver framåt mer. Vad vill vi förändra egentligen om vi inte lever som vi lär?
 7. Är inte längre aktiv på grund av bristande klassperspektiv i rörelsen samt att rörelsen inte har någon feministisk grund. Är aktiv på andra sätt i organisationer denne känner sig trygg i. Vill gå med igen för att lösa dessa problem och vara aktiv om den kan känna sig trygg i gruppen igen.

Förfrågan kommer upp efter rundan; ”Vad ska vi tala om, vad är problemet?”

Diskussion följer;

”Folk som har varit med i facebook-diskussionen vägrar ta diskussionen till möte och vägrar ta upp problemen som en viktig fråga”

”Nazistiska och homofoba uttryck är problemet. Diskussion togs upp om huruvida dessa ska diskuteras, ignoreras eller accepteras. Jag känner mig kränkt av hur frågan hanterades på mötet förra gången. Det vart en lång diskussion med uttalanden jag inte accepterar.”

”Antisemitiska och homofoba åsikter konfronteras inte alls när de kommer upp i diskussioner. Om någon ifrågasätter åsikterna blir de motståndare mot yttrandefriheten.”

”Men occupy är inte representant för enskilda individer.”

”Hittills har ingen exkluderats ur rörelsen, vi försöker inkludera alla och diskutera detta.”

”Men vad gäller det egentligen, konkret?”

”Det gällde en porr-diskussion och jag tyckte sexualisering var fel, så skrev att sex är sex kärlek är kärlek och homofili är bara sex. Vet inte vad jag tänkte. Tänkte väl på sex-mönster och så.”

”Många tycker sådana uttalanden är jobbiga och mår dåligt när de inte ifrågasätts alls. Det är allas ansvar att ifrågasätta/konfrontera. Bryr mig inte vad [du] tycker, men det är allas ansvar att säga ifrån. När någon sa ifrån fick åsikterna stöd för att det är yttrandefrihet. Har inte jag yttrandefrihet att säga emot?”

”Attackera inte en enskild person. Alla måste få höras i diskussionen och nu kategoriserar ju du en person som homofob.”

”Jag är inte homofob. Det jag sa var kanske homofobiskt. Vet inte varför jag skrev så. Är inte homofob – var kanske för att provocera. Kan bara be om ursäkt.”

”Bra att du ursäktar. Bra att vi pratar om det här. I måndags kom det upp massa om att ”acceptera sexism som kultur” och att vi inte ska stödja feminister i indien för att de är emot kulturen. Men det går alltid att göra motstånd i en ”kultur”. Sexism är inte en konstruktion som finns inom de flesta kulturer, inte en specifik kultur i sig och vi måste jobba mot den överallt och stödja alla feminister.”

”Om vi inte accepterar allas åsikter blir de exkluderade, det är inte occupy.”

”Ja visst vore det awesome om alla kunde inkluderas. Men som det ser ut nu inkluderas homofober på bekostnad av att homosexuella exkluderas.”

”Ologiskt att åsikter skulle exkludera människor. Vi kan inte exkludera någon för dess åsikter, bara motverka att de agerar ut dem.”

”Jag tänker inte i kategorier. Man måste kunna ha vänner med andra åsikter än en själv.”

”Att yttra en homofob kommentar ÄR att agera ut en åsikt, det är att kränka någon öppet, inte att bara ha en åsikt. Om vi ska kunna komma framåt med detta måste vi ha en grundsyn om allas lika värde och kollektiva frihet.”

”Vi har en grundsyn redan. Alla som accepterar alla accepterar vi. Det är okej att ha åsikter men inte att använda dem för att exkludera någon.”

”Men alla kan inte stå upp för sin åsikt. Vissa har vuxit upp förtryckta och alltid fått höra att det är fel på dem. De kommer aldrig söka sig till en rörelse där folk sitter och säger rasistiska och homofoba saker. Det är bättre att inkludera de förtryckta än att inkludera förtryckarna.”

”Vi måste diskutera och agera inåt som vi gör utåt.”

”Vad är poängen med rörelsen om vi inte har några gemensamma mål eller grunder? Vad vill vi förändra i samhället? Hur ska vi kunna förändra samhället till det bättre om det finns homofober och rasister i rörelsen?”

”Varför lägger vi energin på att inkludera förtryckarna när vi inte ens har energin att inkludera de förtryckta?”

”Jag gillar occupy för gemenskapen och tycker vi ska sluta kategorisera människor som förtryckta och inte förtryckta.”

”Om du inte kan säga att du själv aldrig förtryckt någon kan du inte heller prata om det. Jag kan inte tänka i kategorier längre för det fungerar inte. Vem är rasist? Vem är förtryckare?”

”Men det måste finnas gränser. En våldtagen skulle inte diskutera med förövaren. Vi måste börja med att hjälpa offret.”

”Det är allas ansvar att motverka förtrycket”

”Jag förstår er åsikt. Var lägger vi energin? Occupy forum borde ta upp detta för att tala om hur vi kommer framåt. Vi bör inte stödja förtryckande åsikter men vi borde inkludera dem så motståndet kan få stöd. Det är aldrig ok med personangrepp men låt dem förklara varför de känner som de känner.”

”Energin går så mycket till att stödja yttrandefrihet och legitimerar uttryck för rasistiska åsikter att andra glöms bort.”

Diskussionen verkar ha uppgått i ett konfliktfyllt konsensus. Vi beslutar att diskussionen måste fortsätta. Delade åsikter kring trygghets-/konfliktgrupp. Någon uttrycker att ”är vi inte redan typ en sån grupp här?”

Nästa möte är på tisdag den 28 februari kl 19:00.

Vulgo föreslås som lokal. Men Vulgo tar inte in grupper som accepterar rasism och sexism. Kvinnofolkhögskolan föreslås också men samma policy gäller där då skolan är feministisk. Detta kommer även gälla andra occupy-event, enligt uppgift, så länge ingen antirasistisk, antisexistisk policy finns. Val av mötesplats skjuts upp.

Deltagarna på mötet anser att det var stor skillnad detta möte från förra. En säger ”Vi ska inte ignorera eller acceptera dessa frågor. De ska konfronteras.”

Mötet avslutas.


Tema ACTA fullbordat…

Ca 1500 – 2000 personer i Göteborg protesterade mot ACTA. Det var en riktigt lyckad demonstration och det var kul att se så många där, atomsfären var ju så go som även SVT Västnytt lyckades fånga:

Klicka här för SVT Play

Klicka här för att se några foton


Protokoll 20 februari 2012

Kort: Mötet var parallellt med ett nationellt Mumble-möte. Vi pratade bland annat om ACTA demo på lördag, om någon ville hålla tal, att samlas med material innan och göra skyltar, vad vi ska ha för slagord osv. Vi pratade även om att ockupera Angered som skjöts fram en vecka. De som var här nämnde sina kärnvärden och vad de tycker är viktigast att fokusera på som nästa tema. Det var ett lugnt och givande möte. Samtidigt fick vi ta del av det som sades på det nationella mötet…Kul!

Agenda

1 ACTA
2 Angered-aktion
3 Kärnvärden
4 Nästa tema?
5 Övrigt

1 ACTA

Vi gick igenom mötet om ACTA avtalet och diskuterade vad som händer den 25 och Occupys roll där:
Vi möts där kl 13.30 med material för att göra banners, plakat osv…
Vill någon av oss hålla tal? skicka ut en förfrågan på googlegroup
Skapa en protestlista som vi sedan skickar till folk i maktpositioner
Ska vi göra någon uppföljning av demon i form av att ta demon någonstans efter Gustaf Adolfs torg? t.ex till utanför GP-huset för att påvisa journalisternas tystand i frågan, eller ockupera Akademibohandeln eller gå tillbaka till Nordstan igen?  Vi tar upp det vidare på onsdag på ACTA-mötet….i vänsterns lokaler på andralång.
Video-aktion och paperstorm igen om ACTA.
Fokusera också på mediciner och hur detta slår på den tredje världen

(Mumble informerar: Nationell ockupationen mot det finansiella systemet Från Guld till Skuld i April. Det finns Facebook grupper om det. 14 eller 21 April)

2 Angereds-aktionen

Vad gör vi på plats? undvik att sitta ner. Vara där kl 13 i Angered centrum.
Vi rör oss omkring i Angered centrum och talar med folk.
Strukturell rasism är något vi kan fokusera på. Hur upplever folk det?
Om folk i Angered (eller åtminstone de vi talar med) skulle göra en demonstration, vad skulle den då handla om? kan vara en frågeställning…
Hur reflerkteras invandrare i media? bombhotet i Nordstan, 4 familjer blev utsatta. Hur misstänksamhet och hat skapas genom felriktade information i media. Problematiken mellan ett förtryckande samhälle och hatet emot det som skapar gängverksamhet som rättfärdigar sitt agerande i och med förtrycket.
Utförsäljning av kommunala bostäder, man lägger ner skolor i Angered.
Vad kan vi göra i Angered på torsdag? Vi är ett exempel på att ta makten i egna händer, civil olydnad. Vi behöver visa oss för folk i utanförskap. Vi inser kanske inte vår egna makt och våra sympatier hos utsatta grupper. Sprid vår kunskap i förorten. Uppmärksamma att vi också ser problemen i samhället. Inte bara pengar som behövs utan ideelt arbete också.
Informera hur man startar ett projekt och demonstrationer. Angered är nära till naturen, kan man starta odlingsprojekt där ute?
Vi har mycket att lära av förorten.
Uppmana folk att starta Occupy Angered?
Vi väntar en vecka med aktionen tills nästa vecka på torsdag den 1 mars.

(I stockholm löste de problemet med yttrandefriheten vs kränkande med att stadga att de inte tollererar rasism) Förslag är att skriva generaliseringar?

3 Kärnvärden

(förslag från Occupy Stockholm är att det ska krävas 5 assemblys för att ändra ett kärnvärde)
Varje person får säga varför de är med i Occupy:

H: Direkt demokrati (Demokrati 2.0),

A: Makt åt folket! Journalistiken behöver uppdateras, internet gör dem icke relevanta och media bör inte styras efter pengar, de ska informera folket!

C: Rättsväsendet, återskapa en rättstat som fungerar. Transparens (kan utvecklas med internet) Det moraliska förfallet; girigheten, grymhet, elakhet

S: Tekniken och Internet har förändrat våra liv, vi lever i en ny tid, en ny värld, och det kräver ny tänk! Demokrati 2.0 (Direkt demokrati) Finansiella systemet, postkolialismen, våldsmonopolet, bristen på spritualitet i västvärlden

4 Nästa aktion

Ockupation Utomhus. Var?
Det bör vara en form av provokation. Det kan vara bra men samtidigt jobbigt med en plats med mycket folk. Bör platsen vara symbolisk? En park eller utanför en bank.
Maktens centrum i Gbg är Gustaf Adolfs torg.
Ockupera där det syns och där det får uppmärksamhet.

ACTA-Demo på lördag. Ockupera Angered 1 mars. Nordstan lördagar 13.30.

5 Övrigt

Sveriges vapenindustri: Ockupera göteborgs hamn, där skeppar man vapen ut i världen.
Kontakta Ofog. Vad är Sveriges roll i konfliker, är vi neutrala, vår utriksesminister och oljepengar, postkolonialismen, Irak, Afganistankrigen, Libyen och Syrien.

Europas finansiella situation: Vad händer i Grekland, Italien osv…Euro pakten….teknokrater, icke valda regeringar i Italien och Grekland

Sofie Rydelius


Kom och ockupera Angered!

Kl 13 i Angereds centrum den 1 mars. Om strukturell rasism, projekt och protester. Vi lyssnar på förortsbonas vardagsliv, om skola, bostadsprivatisering, hur de ses av media, polisen, civil olydnad, utanförskap och liknande lokala problem. Kan man starta odlingsprojekt eller Occupy Angered? Vi har makt – Vi är 99%, Joina & Sprid!
Kontakt: Chris 0703558971


ACTA protest 25 februari, Götaplatsen kl 14