Protokoll den 25 mars 2012

General Assembly, Occupy Göteborg, 25 mars 2012

Medverkande: 12 pers

1) Genomgång av senaste veckan
2) 20 maj konferens
3) 5 juni demo
4) Kommunikation
5) ACTA + OCCUPY
6) Utomhusockupation
7) ACTA-debatt
8) Övrigt

1) Genomgång av senaste veckan

Besök hos Omställning Göteborg för att förnya samhället. 8 pers från occupy. Miljörörelserna som kom delades i smågrupper. Samordna aktiviteter. Ska vara lätt kontakta andra med samma intresse och slå ihop aktiviteter. Sakfrågor är viktigare än det som skiljer oss åt. Hitta vision som passar allmänheten.

Helena får låna lokal på Kvilletorget när vi behöver.

Occupy Göteborg välkomnar fler under ett ”åsiktslöst paraply”. Bjud in förorterna. Stora aktioner uppstår när nätverket slås samman, som alla får bjuda in. Kartlägg, kontakta, informera, när/var/hur, minsta gemensamma värderingar, häng på o visa hur de hänger på oss.

2) 20 maj konferens

18-20 maj i Göteborg hålls en folkrörelsekonferens i anslutning till FN-konferensen i Rio de Janeiro om miljö i juni. Var med och summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning med folkrörelser, Jordens vänner, klimatorganisationer mm.

Närmaste möte är onsdagen 28 kl 18 på Humanistens café vid näckrosdammen!

Occupy har en lokal (Lillan) för 150 pers med ljudanläggning söndagen 20 maj kl 9 – 12 i Gamlestan på Falkgatan 7 vid Redbergsplatsen hos Studiefrämjandet. Konferensen heter Stå emot – Ställ om. Se programmet på nätet (www.rioplus20.se)

Föreslå en manifestation på söndagen kl 12 – 13! Vi har ganska fria händer. Skriv ett programpunkts-förslag på ca 300 tecken och maila till ian.fiddies@mgv.se. Ian föreläser gärna om miljö och fixar det tekniska materialet. Säg bara till. Morstan skapar fokusgruppen ”Rio-konferens gruppen” och eventuellt en pad. Gör gärna en PP-presentation om OG.

3) 5 juni demo

5 juni demo för Världsmiljödagen globalt. Polistillstånd finns för demeonstrationståg från Gustaf Adolfs Torg kl 17 till Götaplatsen. Trumslagarna Kiriaka kommer att spela. Affishering behövs hjälp med.

Lördagen den 2 juni är en för-aktion som bjuder in till demot med dumpstrad mat. GP ska komma. Visionen är 100% förnybar energi, men givetvis ska vi vara kritiska, ge förslag, granska syftet och omvärdera. Det ska ju råda konsensus på alla nya idéer. Sista ändringen kan du göra genom att komma på planeringsmötet torsdagen 5 aprill kl 18 på Giraffen i Viktoriahuset.

4) Kommunikation

Här följer diskussionerna som vi hade uppe på skansberget.

OG (Occupy Göteborg) handlar mycket om att kommunicera och lära. Vi utvecklas språkligt, blir tydligare med hur vi säger saker, väljer våra uttryck och blir bättre på att undvika generaliseringar. Fråga dig vad du vill uppnå med det du säger, så det inte är provocerande enbart för att det är roligt. Välj Kärlek! Tänk resultatinriktat, förutse effekterna.

Ska vi utesluta eller innefatta rasister, sexister, homofober osv, är en fråga som har aktualiserats och tagits upp till debatt hos Occupy Göteborg. Vi vet åtminstone att vi inom Occupy Göteborg inte kan acceptera sandlådepolitik som ”Om ni inte exkluderar dem så exkluderar ni oss”. Vi kan inte ta ställning till sådant som är andras val att avgöra. Sluta gruppera och kategorisera. Möten bör ske på lika villkor och allas lika värde utan förutfattade meningar. Ingen kan kränka våran rätt att bjuda in alla. De som känner sig ovälkomna har känslor som de själva måste ta asvar över och inte belasta oss med. Om vi välkomnar alla så kan vi inte göra mer än så.

Sedan är frågan var kommunikationsproblem ska lösas. Man kan fritt komma till en GA (General Assembly, söndag kl 17) eller kommunikationsgruppen och konfrontera, skapa debatt och få fram förslag för röstning. Men först ska man ha sopat rent bakom egen dörr. Skilj på åsikt och person. Det är ju en åsikt som ska diskuteras, inte person eller grupp av människor som i det stora hela är som alla andra – alla är en. Undvik ”vi och dem” mentalitet. En fråga som uppstod var: ”Om man inte får säga ”dem” om ”dem” som inte kommer för att någon annan är här, så hur pratar vi då om ”dem”?”

Vad man säger och Hur man säger gör stor skillnad. Måste jag verkligen nämna någons läggning eller tillhörighet? Måste jag ens säga personens namn eller den/dem? Är det inte åsikter jag har åsikter om? Det är åsikten eller beteendet som ska angripas, inte persons eller folkgrupps egenskaper och tillhörigheter. Det gäller vid kommunikation inom Occupy Göteborgs ramar. Vad någon gör bortom Occupy Göteborgs möjligheter av kontroll kan inte OG belastas för. Någon sa att det skulle vara läskigt om kommunikationsgruppen kallade in en person till ett möte för en sak som denne sagt i privatlivet och det är svårt att förstå hur det har med OG att göra. Det är bättre att i god tid ta upp problem i gruppen utan att nämna namn och föreslå något fungerande till GA.

Kommunikation underlättas av att tala tydligt, svara på frågor, tänka igenom syftet du vill ha sagt, sluta med monologer, uteslut inte, acceptera inte kränkningar, smarthet blir dumhet om hjärtat inte är med, håll isär privatliv och OG, sluta diktera – konsensus råder. Tänk på att avbelasta GA så mycket som möjligt och ta frågorna på fokusgrupper om möjligt. När fokusgruppernas åsiktsutbyten skapar resultat så rapportera det till GA.

OG har inga representanter. OG har ingen policy för uteslutning. Uteslutning kan bara ske efter debatter och omröstningar och det hanteras olika utifrån enskilda fall, utifrån vad alla inblandade tycker.

Åsikter som uppfattats kränkande kan tas upp till diskussion hos kommunikationsgruppen (eller GA om det känns akut). Utmaningar och konfrontationer får tas på dessa möten och det är bara där man kan prata till/för/emot OG. OG får inte representeras av någon. Representerar man sig själv så kan man i möten utmana OG som kan svara tillbaka genom omröstning. Utmaningar utanför OG behöver vi inte ta. Kränkande åsikter bör bekämpas överallt, men Occupy Göteborg har ingen skyldighet att göra det utanför Occupy Göteborg.

Sedan gick vi tillbaka till vår samlingslokal Giraffen
5) ACTA + OCCUPY

På Sergels torg den 7 april är det en ACTA-demo som tas till nästa nivå. Stockholm blir samtidigt först ut att bli värdstad för nationella occupy möten. Gör välkomnande affischer och infoblad som översiktligt visar alla resmöjligheter och övernattning. Sponsra dem som inte har råd att resa. De som inte kan resa får ge respeng till dem som kan men inte har råd.
De som inte kommer för demot kan vara med på Occupy-träff efteråt. Visa tydligt på affischen att det inte enbart handlar om ACTA utan är också en nationell sammankomst för Occupy. Gör affischen som en inbjudande happiness med enkel och snygg layout. Stockholm vädjar att alla ska komma. Tälta på rålambshovsparken tillsammans med Occupy Stockholm. Gå med http://www.couchsurfing.org.

6) Utomhusockupation OCCU CAMP-AIGN

I media rapporteras occupy som enskilda händelser när det egentligen är inspirerat av samma världsrevolution. Vi är en del av en världshändelse. Att inte ha något speciellt tema kan också inbegripa ett kraftfullt budskap. Vi bör samlas FÖR något – inte EMOT. Slagord skapar rädsla. Ersätt negativa energier med skratt och glädje! Vi är en och samma. Vi delar samma medvetande, resurser och jord.

1 maj demonstrationen slutar inte på Götaplatsen. Dra med tåget till en festival som fortsätter till 12 maj och vidare. Occupy Festival med nostalgisk musik 60/70/80-tal.

Möte på Tisdag kl 17, järnorget

7) ACTA-debatt

Den 16 eller 19 blir det en kväll (eller helg kanske) en debatt om ”digital självförsvar”. Diskussion om ”bokstavskombinationerna”. Ung Vänster arrangerar med lokal för 100 pers och kulturhuset för 240 pers. Det blir workshops och stånd inomhus där man kan synas och nätverka. SVT bjuds in. Vi kan göra en allmän presentation om occupy.

8) Övrigt

 • Ta som läxa att läsa igenom Occupy London Safer Space Policy: http://occupylsx.org/?p=1081
 • Anti-Vapen gruppen träffar Fredsam-nätverket första måndagen varje månad. Namnbyte till ”Fredsgruppen” skulle ge en bättre association än ”Anti-Vapen gruppen”. Fredsdemokraterna har en fredsdemonstration den 28 april kl 15.30 på G.A.T.
 • Lördagen 27 mars kl 18 på Skandic Rubinen talar Bruno Kauphfman om direktdemokrati. Det handlar om att införa DD i Europa. För mer info; se Jonas länka och anmäl.
 • Vi pratade om att det finns ett andligt behov av stillhet och meditation i allt stress. Man kan gå på Jörgens bhajans ihop när han börjar med dem utomhus. Share och Storytelling vid en brasa mm. Sedan finns det ett behov av en filosofigrupp där man kan diskutera sådana evenemang men kanake också om etik och moraliska svårigheter.
 • Jonas nämnde om  www.rbose.org som ett slags nätverk i vilket det förekommer personer som har projekt för exempelvis gåvoekonomi.
 • Bättre anvisning för Mumble behövs och att bjuda in alla occupygrupper till den.
 • För bästa konsensus så ska fokusgrupperna ha godkänt från GA på de saker som de gör. Demokrati måste få ta tid. Att skynda på ger inte kvalitet. Allt är inte bråttom. Haka inte på nya saker utan att kritiskt se vad syftet är. Tappa inte fokus. Spara energi till de fokusgrupper vi har. Starta inte nytt om du inte har med dig några och verkligen har behovet.
 • Occupy Göteborg General Aseembly kom till konsensus den 25 Mars 2012 om detta förslag:

Occupy Göteborg är inkluderande, inte exkluderande

Occupy Göteborg strävar efter att lösa åsiktsmotsättningar genom möten där åsikter utmanas. Vi skiljer på individer och åsikter, alla är välkommna.

Occupy Göteborg vill gå ifrån kategoriseringar och grupperingar av människor för att skapa ett samhälle där alla indiver får plats!

En kommunikationsgrupp har skapats och alla fall tas upp utefter sin unika karaktär.

Annonser

Occupy Göteborg är inkluderande inte exkluderande

Occupy Göteborg General Aseembly kom till konsensus den 25 Mars 2012 om detta förslag:


Occupy Göteborg är inkluderande inte exkluderande
————————————————-

Occupy Göteborg strävar efter att lösa åsiktsmotsättningar genom möten där åsikter utmanas. Vi skiljer på individer och åsikter, alla är välkommna.

Occupy Göteborg vill gå ifrån kategoriseringar och grupperingar av människor för att skapa ett samhälle där alla indiver får plats!

En kommunikationsgrupp har skapats och alla fall tas upp utefter sin unika karaktär.

Levande dokument, för synpunkter, omskrivningar etc:
http://typewith.me/p/occupygbg-forslag-25mar2k12


FREDSAM – fredsamma fredsamarbeten!

Den 25 mars deltog 5 pers av Occupy Göteborgs Anti-Vapen grupp i Fredsams första nätverkande för alla fredsföreningar i Göteborgsregionen. Sedan träffas vi första måndagen varje månad.

Dagen började med presentationer av de nuvarande fredsföreningarna i Göteborg. Sedan talade Gunnar Westberg från SLMK om hur vi ska bli av med kärnvapnen och Christoffer Burnett Cargill från Svenska Freds om Fredlig Konflikthantering. Följande gemensamma värden togs fram, där svarta punkter är våra Minsta Gemensamma Nämnare:


Anti-Vapen Gruppens möte den 22 mars 20121) Gunnars Manifest

2) Planera vår presentation hos Fredsam 

3) Demonstration 28 april


——====== * ======——

1) Gunnars ManifestDet ska vara så brett som möjligt för att kunna samla så många som möjligt som kan hålla med om värderingarna, men ändå inte för brett och flummigt. Några konkreta punkter i Manifestet med kortsiktiga och långsiktiga mål ska finnas. Några exempel är ”making UN to a better institution”, ”a goal of zeroing both production and selling”, ”respect and follow the laws of war” som är några citat ur punkterna som Gunnar föreslog. Vi bestämde att diskutera dem vidare. Den inledande texten till manifestet tyckte alla däremot var bra, så det beslutades om att behålla den. Gunnar nämnde att han finjusterar manifestet ytterligare. Vi kan maila Gunnar ytterligare punkter till kortsiktiga och långsiktiga mål eller nämna dem på kommande möten.

Ett förslag på ytterligare en punkt eller ett mål var att trycka på myndigheterna om att de ska deklarera vilka exportländer som det finns avtal med. Ett krav måste då logiskt sett ställas; att om ett land begär sekretess av säkerhetsskäl så ska sverige inte gå i ett avtal med ett sådant land. Sedan kan ju ifrågasättas om ord som ”försvarsexport” egentligen ska användas tills det går att säkerställa att vapnen verkligen används till försvar och inte säljs vidare av exempelvis arabstaterna som vi säljer mest vapen till.

Ytterligare sades att vi inte accepterar konsekvenserna av vapen.

Anti-vapen gruppen ska ha transparens, dels för att vara föredömliga för andra och dels för att på Occupy Göteborgs möten har det ofta sagts att transparens är viktigt. Transparens blir en god kontrast mot vapenmarknadens sekretess och korruption. Metoden att ”ge igen med samma medicin” tar vi avstånd ifrån.

FN diskuterade vi ett tag. Ständiga veto pga nationer i konflikt gör FN handlingsförlamat i många fall där de borde ha skickat in FN-soldater till ett land, men inte kunnat då antingen USA eller Kina har lagt in ett veto.

2) Planera vår presentation hos Fredsam

Fredsam 10-16 på Söndag. Ett nätverkande mellan fredsorganisationer. Vi ska förbereda en presentation som börjar kl 10. Gunnar Westberg från SLMK pratar om ”Hur skall vi bli av med kärnvapnen” och Christoffer Burnett Cargill från Svenska Freds talar om ”Fredlig Konflikthantering”. Efter en lunch fortsätter det med diskussioner och förslag till plattform för Fredsamnätverket.

Lite att tänka på när vi är där: Presentera oss, filma och fota, notera saker till en kort nyhetsartikel på bloggen, samla gärna info om grupperna och sprid reklam om dem också, snacka om fredsdemonstrationen den 28 april, fråga om någon vill hålla tal så kan man ringa oss för att få fakta bekräftat eller få stöd och inspiration till formulering av talet, ta med flyers med URL ”Occupy Göteborg” på, Fredsam har ingen hemsida så de kommer vilja ha tips eller hjälp.3) Demonstration 28 april, Gustaf Adolfs Torg kl 15.30

Fredsdemokraterna tar initiativet att dra igång en demonstration. Om det på söndagens Fredsam-träff visar sig att någon annan tagit samma steg så kan de slå ihop sig. Mer info finns på deras Facebook event.

Namnet på eventet är ”Nej till krig – Nej till vapenexport”. Kanske har de tänkt sig samma namn på demonstrationen?

Ett annat förslag på namn på demonstrationen är ”Stoppa den skenande vapenexporten”. ”Stoppa” syftar på en noll-vision, alltså ett långsiktigt mål på ett minimum av vapenproduktion, när export inte finns. ”den skenande” syftar på statistiken över svensk försvarsexport som ökat dramatiskt till ett världsrekord, där varje röstande svensk medborgare är delaktig i att sälja flest vapen per capita av alla länder – och trenden fortsätter uppåt. ”Vapenexporten” syftar på korruptions-skandalerna inom försvarsexporten som nyhetsmedia aktualiserat hos svenska folket, men vi kommer använda det rätta ordet ”vapenexport” istället, eftersom vapnen som säljs inte enbart används till försvar. Näst flest vapen har sålts till diktaturen Saudi-arabien.

Pauli Sudarshan

A.V.G. tillhör Occupy Göteborg: www.occupy.se/goteborg
A.V.G. mail-grupp: http://groups.google.com/group/anti-vapen-gruppen


Vi samarbetar med Omställning Göteborg

Omställning Göteborg arrangerade ett nätverkande på Café Planet (Ekocentrum) den 21 mars, mellan organisationer för att samarbeta tillsammans och bli en stark rörelse som snickrar på ett nytt paradigm. Gemensam oppinionsbildning, resursdelning (lokaler, kunskap, etc), utbildningar, marknadsföring, kartläggningar etc.

Sofie från Occupy Göteborg rapporterar följande:

Några av oss var på Omställning GBG igår och det var super trevligt! wow! Jag träffade så mycket glada, roliga och trevliga människor som vill förändra och hjälpa varandra. Det var så positivt! Jag gick därifrån med ett stort leende på läpparna.
Vi blev alla uppdelade i grupper och sedan skulle vi presentera våra kommentarer på deras plattform och lita andra frågor som ställdes av de som höll i det hela. När varje grupp skulle presentera blev jag så glad och överraskad över att alla occupy deltagare som hade en grupp presenterade den….Kul att se att alla vågar prata för sig själva och ta för sig.   
Några av oss har nu skrivit upp våra emailadresser på en lista och kommer från och med nu vara del av nätverket omställning gbg och alla ni som vill veta lite om vad det innebär så talar vi om det på söndag.


Protokoll den 18 mars 2012

Occupy Göteborg 2012-03-18

Senaste veckan

 • Världsmiljödagen
 • Konferens Rio+20+studiecirkel
 • Utomhusockupation ourside ockupation
 • Medvetet skatteval
 • Demo för MI för ofödda
 • Aktivism i förorten
 • Antivapengruppen

Datalagringsdirektiv-demonstration. Organisationen bra. 200-300 personer var där.

Demonstrationsgrupp har varit mycket aktiv och har resurser. Syfte att medvetandegöra världens problematik.

Blev en artikel i GP. Sveriges Radio var där. Nästan alla ungdomsförbund skrev under en debattartikel.

Världsmiljödagen

Från Färnebo Folkhögskola + Jordens v’nner + andra. Nästa möte på torsdag kl 18 på Giraffen. Diskuterar demonstrationer och aktioner mellan miljöorganisationer. Nätverka för att samarbeta och inte exempelvis ha flera demonstrationer på samma dag.

Demonstraiton världsmiljödagen 5e juni. Från Gustaf adolfs torg kl 17 till Götaplatsen. Är även avslutning på kursen för Färnebo på Bio Roy.

Kommer ha en aktion veckan innan för att uppmärksamma demonstraitonen.

Frågar Occupy om vi vill vara delaktiga. Förslag på aktion som visar hur vi slänger mat. Vi skulle kunna höra med soppkök Göteborg om de vill samarbeta. Förslag att laga dumstrad mat.

… Förslag om demonstration mot Ringhals Kärnkraftverk. Behöver uppmärksammas.

Konferens Rio+20+studiecirkel

Vill någon vara talare? Sammarbeter mellan Jordens vänner och Global Rättvisa. Konferens 18e – 20e maj. Finns rum och plats tillgänglig för aktivitet för Occupy 20e maj. Kontakta ian.fiddies på mjv.se

Handlar om vad som har hänt med miljömålen 20 år efter rio-konferensen.

Studiecirkel planeras från Jordens vänner och dess nätverk, för att undersöka beslut i Göteborg om miljömål. Läser bok om hur man ställer om en stad. Samt uppvaktning av politiker. Startas kanske om två veckor.

Utomhusockupation outside ockupation

Because we dont have a real democratic way to express your right. Take your right to strike to get your message through. Suggested to occupy Slottskogen at Assaleadalen.

Will have freeshops. Place to repair cloths. Have a library of books, things and everything. Will have folkkök with dumpster-dived food.  Connect many organisations. Have speekers corner for free expressions. We will have folkbildning. Work as a consciousness forum.

Starting may 1st.

Discussions of the negative aspects of location Slottskogen.  Bältespännarparken? Trädgårdsföreningen?

Starting a focus group for it.

Medvetet skatteval

Choose where your taxes should go. Month by month. Select from a list of options.

Discussion of taxes and what type of taxes should exist. There are ways to make it more visible, where your tax money goes. That is a thing we should investigate.

Suggested that taxing work is wrong. We can do work today without declaring taxes by using anonomous contraxts and pay systems.

Critisism of RBE.

Knowing and choosing where your money goes will make people more involved in their society. And politicians will also care about what they do with their money.

Suggestion to limit the total wealth any person can have.

Suggestion to have a citizien participatory budget. Medborgarbudget.

Taxes are inside the current system. We should throw it away and use something else.

Another system can be used inside communities that can exist intertangled with the city.

Suggestion that we should change the money system in steps. Use discussion on taxes as a step in the right direction.

Lead by example. Money is the root of the problems in the world. Start using something else. Let the old system disintegrate by itself.

Use crypto currencies. It’s decentralized in a fair way.

Se boken ”Bankerna och skuldnätet”.

The revolution has started in diffrent parts of the world.

Suggested that the problem is greed and not money in itself.

Ask people what exessive shopping gives them. What is real life quality? Is buing a way to repress depression?

Suggested that the problem is the state of the inside of the self and not the money.

Demo för MI för ofödda

Demonstration mot abort kommer att ske. http://www.abortnej.se

Aktivism i förorten

Några var ute i Angered och pratade om strukturellt utanförskap och hur det kan förändras med projekt. Det delades ut flyglbad. Det var trevligt. Det kommer att ta långt arbete att förändra situationen. Kommer kanske göra ett liknande event i Bergsjön, under en helg.

Antivapengruppen

Kommer att skicka ut info.

21e mars

Påminnelse om mötet från Omställning Göteborg.


Protest mot Datalagringsdirektivet (DLD)

En demonstration mot Datalagringsdirektiv hölls lördagen den 17 mars i Göteborg. 200-300 personer var där. Demonstrationsgruppen har varit mycket aktiv och har resurser. Det har varit välorganiserat. Syftet med att medvetandegöra världens problematik har nått ut. Det blev en artikel i GP. Sveriges Radio var där. Nästan alla ungdomsförbund skrev under en debattartikel. Lyssna på videon för att höra alla talare på Götaplatsen och Gustaf Adolfs Torg. Klicka här för bilder.

Onsdagen den 21 mars kommer riksdagen att rösta om Datalagringsdirektivet (DLD) som kommer att påverka stora delar av vårt digitala samhälle. Om regeringen klubbar igenom DLD kommer det att leda till omfattande övervakning av dig på internet. Exempel på det som kommer att lagras är vilka e-mail du skickar, vem du ringer till, hur länge du ringer, vart du befinner dig när du ringer samt vad och till vem du SMS:ar. Dessa uppgifter sparas från sex månader till ett par år hos din operatör och kan när som helst hämtas ut av polisen och andra myndigheter.

Datalagringsdirektivet skrevs efter terroristattackerna i Madrid, av rädslans irrationalitet. Det är inte första gången regeringar vill övervaka alla för att fånga några få. Problemet är att förr var vi oskyldiga tills vi bevisats skyldiga, nu är vi alla misstänkta. Ett samhällsklimat som detta tendrar att skapa terrorism, inte hämma det. Tror inte du heller på övervakat samhälle med lagar som inte främjar samhällsutvecklingen?