Protokoll den 5 mars 2012

Occupy-möte månd. 5:e mars 2012

1.              Elinor Askmar håller kort presentation om Omställning Göteborg
2.              Dagordning fastställs
3.              Elie’s Uttalande
4.              Värdegrund – diskussion
5.              Trygghetsgupp, lösningar – diskussion
6.              Övrigt

Vi blev överens att låta Elinor Askmar börja med sin presentation.

Presentation:

Elinor berättade lite om Omställning Göteborg som är del av den internationella rörelsen ”Transition Towns”. Transition Towns har sitt ursprung i Totnes, England och det började med att en grupp människor ställde frågan ”vad skapar ett stabilt lokalt samhälle som inte är för beroende av omvärlden?” I början handlade det mycket om att prata och visa (undervisa), men vikten av praktiska projekt har blivit allt mer tydligt. Rörelsen fick en del uppmärksamhet och bestämde sig för att försöka sprida kunskap. Detta resulterade i en ”manual” som ett 12-stegs-program.

I Sverige började rörelsen med gerilla-odlingar vid skansens Krona. Efter en kort tid fick de ett erbjudande om att ta över en ekologisk odling/gård vilket ledde till att ett kooperativ bildades eftersom projektet innebar att en del utrustning skulle köpas loss ifrån ägarna. Medlemmar satte in/investerade i projektet, men pengar har även skaffats genom bl.a. att hålla i studiecirklar.
Tankar har funnits kring att bilda en organisation, men det har ansetts bli för ”byråkratiskt”.

Av andra projekt som är på gång nämnde Elinor bl.a. ett ”klädbibliotek” och en träff på Ekocentrum (Aschebergsgatan i närheten av Kapellplatsen) onsdagen den 21 mars, från 17:00 till 20:00. Omställning Göteborg vill gärna samordna samarbeten med/mellan olika organisationer i Göteborg, vilket fram för allt är syftet med träffen. Anmälan till elinor.askmar@studieframjandet.se

Elinor nämnde att det finns möjlighet att få hjälp med olika saker. Omställning Göteborg har t.ex. tillgång till olika lokaler bl.a. studiefrämjandet, ”redesign” mitt emot världskulturmuseet och lokal och odling i närheten av Mölndals bro.
Ett projekt kallat ”Staden vi vill ha” nämndes snabbt samt att många transition towns har jobbat med egna pengar.
Elinors presentation övergick i lite samtal om bl.a. gåvo-/bytesekonomi och freeshops.

Diskussioner mellan Occupy och Elinor:

– Det skulle vara intressant att få representanter ifrån Occupy Göteborg till Ecocentrum att mingla och skapa kontakter med andra grupper.
– ”Vapengruppen” (mycket skratt, gruppen kanske skall fundera på att byta namn) kommer ta kontakt med olika grupper, bl.a. Green Peace, Amnesty osv.”
– ”Occupy har fått inbjudan att vara med på Emmabodafestivalen. Finns ett visst intresse.”
– ”Dags att starta egen gratisfestival där olika grupper och nätverk kan nätverka. Allt görs på eget engagemang, allt skall vara gratis. Vi kan t.ex. åka till Kinnekulle och anordna ett så kallat Burning Man event, eller vara på Slottskogen.
Ett antal ansåg detta gå emot sina grundprinciper eftersom eventet avslutas med att bränna ned allt som har skapats, men det framkom då att så inte alltid är fallet, och att det inte behöver vara så.
– ”Vilka grupper kommer att vara med på träffen på Ekocentrum?”
– ”kommer inte riktigt ihåg, men ungefär ett 40-tal. Bl.a. jordens vänner, Nya ateljén, Gnutiken, Föreningen För Fri Programvara, Färnebo Folkhögskola. Ek- och JAK-banken, ekobyggare.”
– ”Föreslår att bjuda in Aktiv Demokrati och Zeitgeist”

Vi tackade Elinor för presentationen och lät henne gå då hon hade andra saker som hon skulle göra.

Dagordning:
· 1        Ny dag/tid för möte
· 2        Trygghetsgruppen
· 3        Z-day
· 4        Angered
· 5        Vapengruppen
· 6        Husockupation/framtida ockupationer
· 7        Konstprojektet
· 8        Datalagringsdirektivet (Data Retention Directive)
· 9         Nationell fond
·            Övrigt
Nadine erbjöd sig som mötesanordnare efter att frågan ställts. Punkt 2 och 3 på dagordningen bytte plats eftersom Jonas hade annat möte.

Punkt 1. (Ny dag/tid för möte)
Möte till söndag, förslag att även flytta tillställning i Nordstan till söndag. Bifall till kl. 17 söndag. (Lite oklart vad som egentligen röstades om)
Sofie har pratat med olika ang. ny möteslokal, bl.a. Färnebo Folkhögskola.
Framkom ett antal synpunkter om att det är viktigare att de aktioner som hålls når ut till så många som möjligt, än att tiderna är bekväma för oss som grupp, och att det därför är bättre att hålla manifestationerna i Nordstan på lördagar.
– ”Det kan vara bra att ha mötena på flexibla tider.”
Ny omröstning resulterade i bifall att fortsätta med manifestationer i Nordstan på lördagar och att flytta möte till 17:00 på söndagar.

Punkt 3. (Z-day)
Planeringsmöte inför Z-day är på förutnämnd plats, Sprängkullegatan 19. kl 18:00. Flyers och annat delades ut. Jonas tvungen att gå p.g.a. tidspress.

Punkt 2. (Trygghetsgruppen)
– ”Vad hände med mötet förra tisdagen?”
– ”Ingen tar ansvar. Förra mötet lämnades utan att någon plats var bestämd eftersom Helena är bortrest ett tag.”
– ”dock också svårt med kommunikationen eftersom det var folk ifrån lite olika håll på förra mötet.”
– ”Meningen var att hålla mötet i morgon kväll (6 mars), men kanske bättre att skjuta på det tills nästa vecka då det kan vara svårt att nå alla på så kort tid.”
Snack om att starta ny fokusgrupp för att underlätta kommunikation. Skall skapas! (Av vem?)
Maria kommer ta kontakt med Ensie som i sin tur skall ta informationen vidare.

Punkt 4. (Angered)
– ”Flygblad har kommit ut. Angered blir av den här veckan!” (Torsdagen d. 13)
– ”Tanken är att gå dit med flygblad och skyltar, eventuellt frågoblad.”
Det pratades om
– ”Finns många problem med bl.a. dold diskriminering o.s.v.”
– ”Målet är att komma i kontakt med människor och att få dem att engagera sig.”
Det bestämdes att alla som ville vara med skulle träffas vid spårvagnshållplatsen ”Angered centrum”
Lite olika idéer kom fram, t.ex. att man skulle kunna använda samma metod som tidigare använts i Nordstan med att få folk att skriva sina tankar/bekymmer/problem på lappar. Sen kan lapparna fotograferas och en sammanställning göras. Det nämndes att olika områden i förorten slåss mot varandra, vilket ledde till förslag om att göra samma sak på flera ställen. Angered, Hissingen, Backa med flera nämndes. Målet vore då att skapa en form utav samhörighet mellan olika områden i förorten genom att skapa en medvetenhet om att alla är i liknande situation.
Ett varningens finger höjdes mot att behandla ”Invandrarna” på ett ”kolonialt” sätt. Ett förslag kom fram om att all information som riktas mot människor i förorten ordas på ett sådant sätt att det inte är riktat till någon specifik grupp, som t.ex. invandrarna, utan att vi håller oss till ett sådant ordval att alla människor, som känner att något är fel med samhället och som vill ha förändring, känner sig inkluderade.
– ”Viktigt att hålla sakfrågor på fokusmöten! Korta inslag på GA”
– ”Uppmaning till alla att skicka in förslag på gmail (Occupy Göteborg)

Punkt 5. (Vapengruppen)
– ”Nästa möte hålls på fredag på Andrum 9.mars 18”
Det pratades om vikten av att involvera/samarbeta med andra grupper. Finns ju många grupper som har jobbat med de här frågorna i många år.
– ”Måste vara försiktiga med vad som skrivs på internet om det rör sig om känslig information”
– ”Viktigt att vara försiktiga när det gäller vapenindustrin eftersom de är mycket skickliga på att manipulera och att få andra att framstå i dåligt ljus”

Punkt 6. (Husockupation/Framtida ockupation)
– Det blir en Ockupations-fest på lördag!
– ”OCKUPERA MERA! Borde uppfölja demonstrationer med att ockupera tills man blir hörd av politiker och media.”
Förslag att vi skriver matnyttig information till förbipasserande. Alla kan t.ex. skriva egna texter med fokus på ekonomi/samhälle.
Frågan angående vad som skrivs på internet och inte dök upp igen. Särskilt angeläget att vara diskreta med saker som kan betraktas som illegalt.
Lite sporadiska samtal angående informationsspridning bröt ut innan vi satte i gång med nästa punkt. (Kanske en idé att ta upp detta på kommande möte)

Punkt 7. (Konstprojektet)
– ”Konstprojektet börjar på fredag, och alla är välkomna. Det finns en fokusgrupp och en google-grupp (Occupy konsthallen) har skapats.”
Det händer troligtvis inte så mycket på lördag, men tanken är att gå dit på söndag och känna efter. Alla är välkomna att hålla tal o dylikt. Borde kanske ha lite idéer inför projektet i konsthallen.

Punkt 8. (Datalagringsdirektivet)
Event för DLD planeras, datum satt till 17 mars. Möte angående detta imorgon (tisdag 6).
– ” ACTA demonstrationerna har resulterat i en välorganiserad organisationsgrupp. De har också möte imorgon (tisdag 6) i Vänsterpartiets lokal på Andra långgatan. 20 kl. 18:00.”
Det finns även organisationer där som eventuellt är villiga att hjälpa till med utgifter i samband med olika aktioner/demonstrationer.

Punkt 9. (Nationell fond)
Det debatterades på samtidigt onlinemöte (Mumble) om Occupy Sverige skall ha gemensamt konto i fall man behöver betala för gemensamma event på nationellt plan.
– ”Occupy Stockholm har redan eget konto.”
– ”Pengar kan vara bra att ha, men de kan också korrumpera/fresta. Vi klarar oss utmärkt utan pengar”
– ”Det är svårt att undvika att någon vid något tillfälle behöver betala för nånting”
– ”Nuvarande aktioner är ganska lokala så det kan finnas problem. Särskilt om en enskild person blir ansvarig för kontot. Kan skapa misstroende.”
– ”Tycker inte att det är bra att använda någon bank över huvud taget!”
– ”Finns många praktiska problem med att införa pengar i rörelsen”
– ”Att betala för sig är inte samma sak som att göra rätt för sig.”
– ”pengar kommer även behövas i ett nytt samhälle”
Egen kommentar: Det var svårt att hinna med anteckningar här, så det är lite sporadiskt. Om någon har något att tillägga är de mer än välkomna.
Det konstaterades att det finns många problem och frågetecken med gemensamt konto och pengar i rörelsen och det beslutades att följa Stockholms exempel och bordlägga frågan tills nästa möte om 2 veckor.

Mötet avslutades med lite generell information om internationella kvinnodagen och marsch kl. 18 med samling 17:30, samt om folkkök på Vulgo 19:30. Allt på torsdag d. 8 mars.

Morstan

Annonser


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s