Stoppa skövlingen av Kålsered

Här är första massmedia-artikeln för Occupy/Bevara Kålsered !…

www.gp.se/nyheter/debatt/1.1040556-stoppa-skovlingen-av-kalsered

Planerna på ett nytt logistikcentrum för Göteborgs Hamn riskerar att skövla den känsliga naturen på västra Hisingen. Göteborgs politiker måste tänka om, skriver bland andra Helena Johansson-Morgonsol.
På västra Hisingen finns ett område som heter Kålsered. Dess natur innehåller en unik samling djur och växter – däribland hasselsnok, större vattensalamander och orkidén Jungfru Marie nycklar. Samtliga är i någon form fridlysta. Här finns även stora åkerholmar, ängar, alsumpskog och fornlämningar från stenåldern. Dagens göteborgare söker sig dit för rekreation. Genom området flyter Kålseredsbäcken. Efter ett omfattande arbete för att rena vattnet, bekostat med EU-bidrag, vandrar havsöring upp och leker i bäcken, Hisingens enda vattendrag med havsöring.Nu har Göteborgs kommun fått dispens av Länsstyrelsen för att i detta område med sina skyddade arter bygga ett logistikcentrum för Volvos och Göteborgs Hamns räkning. Skälet är att Göteborgs Hamn klassas som riksintresse. De kompensationsåtgärder som föreslås är ett skämt jämfört med de värden som kommer gå förlorade.Ett slags odjur

Vi har uppfattningen att ansvariga politiker och tjänstemän själva beklagar att vi är offer för detta riksintresse, men att det inget finns att göra. Som om utvecklingen är ett slags odjur med en omättlig hunger och vi dess byte. Självklart är det inte så.

Det är angeläget att vi medborgare konstruktivt börjar arbeta för den framtid vi vill se. Ord som riksintresse och utveckling är enbart mänskliga konstruktioner. I dag innebär ordet utveckling att vi människor i en ständigt ökande takt arbetar på vår egen undergång. Om vi inte har förstånd att lämna ett unikt ekosystem som Kålsered ifred så är det mycket illa ställt!

Därför kräver vi av ansvariga politiker i Göteborg att tänka om vad gäller planerna för Kålsereds område. Det finns mycket bättre alternativ vad gäller placeringen av ett logistikcentrum. Göteborg Hamns omättliga behov av utbyggnad är dessutom bara symptom på ett i grunden ohållbart konsumtionssamhälle.

Helena Johansson-Morgonsol

Balder Axhage

Fredrik Dahlén

Anders Byström

Annonser

Den 29 Juli, har vi GA på Gustav Adolfs Torg klockan 16:00! Vid regn sitter vi inne i Nordstan på Kompassen (nära Information), alternativt Andrum.

Viktigaste punkt för GA, handlar om idéer och framtida ockupationer/aktioner/demonstrationer o.s.v.


Medborgardialog

Lena Jakobsson hos Park och Naturförvaltningen har anmält tälten på Vasaparken till kronofogden. Polisen har också anmält tälten för olovlig camping. De bjöds in till parken för att ta del av argument som kan användas för att göra undantag. Videon är mycket intressant för alla parter.


Möt Park & Natur på Fredag 1 juni 17.00

Representanter från Park och Natur kommer på fredag kl 17 att besöka lägret på Vasaparken, bakom universitetshuset. Troligen är det tältningen de siktar in sig på med stöd av lokala ordningsstagdar som förbjuder camping i parker.

Daniel Deak och Kenny Sahlsten från Kulturutskottet har bjudit in representanterna från Park och Naturförvaltningen. Media är också bjudna. Daniel och Kenny har tidigare erfarenhet med Park & Natur, vilket resulterat i att scenen, de tre betongborden och snurrstolarna på Vasaparken byggdes för tre år sedan. Nu när mötesplatsen äntligen kommer till daglig användning så försöker de avhysa oss via kronofogden!

Vi kommer bemöta det med positiva alternativ. Bygg istället ut mötesplatsen med en drogfri samlingsloge för åsiktsutbyten med folk som bryr sig. Parken blir tryggare med mer mänsklig närvaro.

Vi skapar ett medborgarvänligt Göteborg!

 


Occupy Vasaparken

Vasaparken intogs 12 Maj 2012 med mycket happenings.

Det är fritt fram att bidraga till freeshops, speakers corner, idéer, lyssnarcirklar. Gratis kaffe, bröd och dumpstrad mat. Ta gärna med dig tält, sovsäck eller bara ett nyfiket intresse. Vi lyssnar på alla som kommer förbi. Se facebook.

Önskelista:
– Elverk, generator, batteri, solpanel, fri energi
– Presenning, filtar
– Kol till grillen
– Kastruller, stekpannor, bestick
– Lakan, papper, kartong, pennor, färg
– Megafon
– Vattendunk
– Fler människor


Nationell demo mot ACTA, den 7 april 2012

Occupy & Anonymous arrangerar demonstration den 7 april kl 13 på Sergels torg

Har du också märkt att EU försöker lägga beslag på Internet? Känner du att vi inte bara ska se på när sida efter sida släcks ner eller riskera själv bli nedsläckt för besök på sidor som myndigheterna tycker är fel? Vi är många som agerar i det tysta. Bli vardagshjälte – skriv ut affischer och tejpa upp dem på stan. Tack för din hjälp att bevara Internet fritt från kontrollmyndigheter. VÄLKOMMEN till Stockholm på lördag, Sergels torg kl 13 och tälta med Occupy Stockholm på Rålambshovparken!


 
Några från Occupy var och lyssnade på en diskussion om Göteborg och vad vi kan göra för att förändra, ni som inte hade möjlighet att delta kan lyssna på den här videon.