Stoppa skövlingen av Kålsered

Här är första massmedia-artikeln för Occupy/Bevara Kålsered !…

www.gp.se/nyheter/debatt/1.1040556-stoppa-skovlingen-av-kalsered

Planerna på ett nytt logistikcentrum för Göteborgs Hamn riskerar att skövla den känsliga naturen på västra Hisingen. Göteborgs politiker måste tänka om, skriver bland andra Helena Johansson-Morgonsol.
På västra Hisingen finns ett område som heter Kålsered. Dess natur innehåller en unik samling djur och växter – däribland hasselsnok, större vattensalamander och orkidén Jungfru Marie nycklar. Samtliga är i någon form fridlysta. Här finns även stora åkerholmar, ängar, alsumpskog och fornlämningar från stenåldern. Dagens göteborgare söker sig dit för rekreation. Genom området flyter Kålseredsbäcken. Efter ett omfattande arbete för att rena vattnet, bekostat med EU-bidrag, vandrar havsöring upp och leker i bäcken, Hisingens enda vattendrag med havsöring.Nu har Göteborgs kommun fått dispens av Länsstyrelsen för att i detta område med sina skyddade arter bygga ett logistikcentrum för Volvos och Göteborgs Hamns räkning. Skälet är att Göteborgs Hamn klassas som riksintresse. De kompensationsåtgärder som föreslås är ett skämt jämfört med de värden som kommer gå förlorade.Ett slags odjur

Vi har uppfattningen att ansvariga politiker och tjänstemän själva beklagar att vi är offer för detta riksintresse, men att det inget finns att göra. Som om utvecklingen är ett slags odjur med en omättlig hunger och vi dess byte. Självklart är det inte så.

Det är angeläget att vi medborgare konstruktivt börjar arbeta för den framtid vi vill se. Ord som riksintresse och utveckling är enbart mänskliga konstruktioner. I dag innebär ordet utveckling att vi människor i en ständigt ökande takt arbetar på vår egen undergång. Om vi inte har förstånd att lämna ett unikt ekosystem som Kålsered ifred så är det mycket illa ställt!

Därför kräver vi av ansvariga politiker i Göteborg att tänka om vad gäller planerna för Kålsereds område. Det finns mycket bättre alternativ vad gäller placeringen av ett logistikcentrum. Göteborg Hamns omättliga behov av utbyggnad är dessutom bara symptom på ett i grunden ohållbart konsumtionssamhälle.

Helena Johansson-Morgonsol

Balder Axhage

Fredrik Dahlén

Anders Byström

Annonser

Start av aktionen Kålsered!

Invigning av ccupationen Lördag 21 juli med start kl 17:00.
Det blir mat, promenad, info, trummresa, bhajans och film! Se mer på eventet på facebook.

http://www.facebook.com/events/447304075303991/447565048611227/?notif_t=plan_mall_activity

Vi har nu startat upp en ny ockupation ute på Hisingen, av ett naturområde (Kålsered), som ska exploanteras och byggas ut med ett stort logistikcenter. detta har jätte många negativa effekter på den natur och det djurliv som finns i dessa områden. Kålsered är bara en del av många områden som kommer skövlas ned. Länsstyrelsen har godkänt detta bygge trots stort antal biotoppskyddade miljöer. Vi vet inte vad lagen säger om detta men det är något vi tänker kolla upp då det har skett mycket de senaste åren, som varit olagligt och de ändå har gjort!

Jag har nu bott här i snart två veckor. Vi har börjat få upp ett läger med mat och tillagnings möjligheter, toalett och annat som behövs för att kunna bo och ockupera detta område, men vi är idag en liten grupp människor som bor där ute och behöver att fler kommer ut och hjälper till då detta är ett stort område!

Jag kommer att försöka uppdatera denna blogg för att rapportera vad som händer med planerna kring detta projekt, vad jag hittar i lagen och  vad som sker ute i lägret.

Med Kärlek Agni!

Kortet:En fin dag när solen kommit fram, På gång aktiviteter under tiden var byggande av toalett, diskbänk och presenningar sattes upp över kylskåpet!

Bild