Occupy Göteborg är inkluderande inte exkluderande

Occupy Göteborg General Aseembly kom till konsensus den 25 Mars 2012 om detta förslag:


Occupy Göteborg är inkluderande inte exkluderande
————————————————-

Occupy Göteborg strävar efter att lösa åsiktsmotsättningar genom möten där åsikter utmanas. Vi skiljer på individer och åsikter, alla är välkommna.

Occupy Göteborg vill gå ifrån kategoriseringar och grupperingar av människor för att skapa ett samhälle där alla indiver får plats!

En kommunikationsgrupp har skapats och alla fall tas upp utefter sin unika karaktär.

Levande dokument, för synpunkter, omskrivningar etc:
http://typewith.me/p/occupygbg-forslag-25mar2k12

Annonser

Anti-Vapen Gruppens möte den 22 mars 20121) Gunnars Manifest

2) Planera vår presentation hos Fredsam 

3) Demonstration 28 april


——====== * ======——

1) Gunnars ManifestDet ska vara så brett som möjligt för att kunna samla så många som möjligt som kan hålla med om värderingarna, men ändå inte för brett och flummigt. Några konkreta punkter i Manifestet med kortsiktiga och långsiktiga mål ska finnas. Några exempel är ”making UN to a better institution”, ”a goal of zeroing both production and selling”, ”respect and follow the laws of war” som är några citat ur punkterna som Gunnar föreslog. Vi bestämde att diskutera dem vidare. Den inledande texten till manifestet tyckte alla däremot var bra, så det beslutades om att behålla den. Gunnar nämnde att han finjusterar manifestet ytterligare. Vi kan maila Gunnar ytterligare punkter till kortsiktiga och långsiktiga mål eller nämna dem på kommande möten.

Ett förslag på ytterligare en punkt eller ett mål var att trycka på myndigheterna om att de ska deklarera vilka exportländer som det finns avtal med. Ett krav måste då logiskt sett ställas; att om ett land begär sekretess av säkerhetsskäl så ska sverige inte gå i ett avtal med ett sådant land. Sedan kan ju ifrågasättas om ord som ”försvarsexport” egentligen ska användas tills det går att säkerställa att vapnen verkligen används till försvar och inte säljs vidare av exempelvis arabstaterna som vi säljer mest vapen till.

Ytterligare sades att vi inte accepterar konsekvenserna av vapen.

Anti-vapen gruppen ska ha transparens, dels för att vara föredömliga för andra och dels för att på Occupy Göteborgs möten har det ofta sagts att transparens är viktigt. Transparens blir en god kontrast mot vapenmarknadens sekretess och korruption. Metoden att ”ge igen med samma medicin” tar vi avstånd ifrån.

FN diskuterade vi ett tag. Ständiga veto pga nationer i konflikt gör FN handlingsförlamat i många fall där de borde ha skickat in FN-soldater till ett land, men inte kunnat då antingen USA eller Kina har lagt in ett veto.

2) Planera vår presentation hos Fredsam

Fredsam 10-16 på Söndag. Ett nätverkande mellan fredsorganisationer. Vi ska förbereda en presentation som börjar kl 10. Gunnar Westberg från SLMK pratar om ”Hur skall vi bli av med kärnvapnen” och Christoffer Burnett Cargill från Svenska Freds talar om ”Fredlig Konflikthantering”. Efter en lunch fortsätter det med diskussioner och förslag till plattform för Fredsamnätverket.

Lite att tänka på när vi är där: Presentera oss, filma och fota, notera saker till en kort nyhetsartikel på bloggen, samla gärna info om grupperna och sprid reklam om dem också, snacka om fredsdemonstrationen den 28 april, fråga om någon vill hålla tal så kan man ringa oss för att få fakta bekräftat eller få stöd och inspiration till formulering av talet, ta med flyers med URL ”Occupy Göteborg” på, Fredsam har ingen hemsida så de kommer vilja ha tips eller hjälp.3) Demonstration 28 april, Gustaf Adolfs Torg kl 15.30

Fredsdemokraterna tar initiativet att dra igång en demonstration. Om det på söndagens Fredsam-träff visar sig att någon annan tagit samma steg så kan de slå ihop sig. Mer info finns på deras Facebook event.

Namnet på eventet är ”Nej till krig – Nej till vapenexport”. Kanske har de tänkt sig samma namn på demonstrationen?

Ett annat förslag på namn på demonstrationen är ”Stoppa den skenande vapenexporten”. ”Stoppa” syftar på en noll-vision, alltså ett långsiktigt mål på ett minimum av vapenproduktion, när export inte finns. ”den skenande” syftar på statistiken över svensk försvarsexport som ökat dramatiskt till ett världsrekord, där varje röstande svensk medborgare är delaktig i att sälja flest vapen per capita av alla länder – och trenden fortsätter uppåt. ”Vapenexporten” syftar på korruptions-skandalerna inom försvarsexporten som nyhetsmedia aktualiserat hos svenska folket, men vi kommer använda det rätta ordet ”vapenexport” istället, eftersom vapnen som säljs inte enbart används till försvar. Näst flest vapen har sålts till diktaturen Saudi-arabien.

Pauli Sudarshan

A.V.G. tillhör Occupy Göteborg: www.occupy.se/goteborg
A.V.G. mail-grupp: http://groups.google.com/group/anti-vapen-gruppen


Vi samarbetar med Omställning Göteborg

Omställning Göteborg arrangerade ett nätverkande på Café Planet (Ekocentrum) den 21 mars, mellan organisationer för att samarbeta tillsammans och bli en stark rörelse som snickrar på ett nytt paradigm. Gemensam oppinionsbildning, resursdelning (lokaler, kunskap, etc), utbildningar, marknadsföring, kartläggningar etc.

Sofie från Occupy Göteborg rapporterar följande:

Några av oss var på Omställning GBG igår och det var super trevligt! wow! Jag träffade så mycket glada, roliga och trevliga människor som vill förändra och hjälpa varandra. Det var så positivt! Jag gick därifrån med ett stort leende på läpparna.
Vi blev alla uppdelade i grupper och sedan skulle vi presentera våra kommentarer på deras plattform och lita andra frågor som ställdes av de som höll i det hela. När varje grupp skulle presentera blev jag så glad och överraskad över att alla occupy deltagare som hade en grupp presenterade den….Kul att se att alla vågar prata för sig själva och ta för sig.   
Några av oss har nu skrivit upp våra emailadresser på en lista och kommer från och med nu vara del av nätverket omställning gbg och alla ni som vill veta lite om vad det innebär så talar vi om det på söndag.


Protest mot Datalagringsdirektivet (DLD)

En demonstration mot Datalagringsdirektiv hölls lördagen den 17 mars i Göteborg. 200-300 personer var där. Demonstrationsgruppen har varit mycket aktiv och har resurser. Det har varit välorganiserat. Syftet med att medvetandegöra världens problematik har nått ut. Det blev en artikel i GP. Sveriges Radio var där. Nästan alla ungdomsförbund skrev under en debattartikel. Lyssna på videon för att höra alla talare på Götaplatsen och Gustaf Adolfs Torg. Klicka här för bilder.

Onsdagen den 21 mars kommer riksdagen att rösta om Datalagringsdirektivet (DLD) som kommer att påverka stora delar av vårt digitala samhälle. Om regeringen klubbar igenom DLD kommer det att leda till omfattande övervakning av dig på internet. Exempel på det som kommer att lagras är vilka e-mail du skickar, vem du ringer till, hur länge du ringer, vart du befinner dig när du ringer samt vad och till vem du SMS:ar. Dessa uppgifter sparas från sex månader till ett par år hos din operatör och kan när som helst hämtas ut av polisen och andra myndigheter.

Datalagringsdirektivet skrevs efter terroristattackerna i Madrid, av rädslans irrationalitet. Det är inte första gången regeringar vill övervaka alla för att fånga några få. Problemet är att förr var vi oskyldiga tills vi bevisats skyldiga, nu är vi alla misstänkta. Ett samhällsklimat som detta tendrar att skapa terrorism, inte hämma det. Tror inte du heller på övervakat samhälle med lagar som inte främjar samhällsutvecklingen?


Besök på Z-Day

 I lördags var det Zeitgeist dagen den 10 mars. I Sverige hölls den i Stockholm och Göteborg på frivilligcentralen Oscar. Det var filmvisningar i två rum och fikarum. Ena filmrummet var som ett mysrum med massor av kuddar, men de flesta satt i det andra rummet där vem som helst kunde räcka upp handen för att stoppa filmen för en fråga eller debatt. Mellan filmerna satt vi i mindre cirklar och diskuterade eller hade paus. Kvällen avslutades med en stor cirkel.

Occupy och Zeitgeist går mot samma håll: En önskan om nya fria jobb istället för slaveri som robotar kunde göra. Ett överflöd från resursbaserad ekonomi istället för det monetära systemets konstruerade resursbrister. Teknologi som sätter människan och naturen i centrum. Obegränsad energi ur jordens inre.

Zeitgeist och Venusprojektet har lösningarna, men det måste ändå debatteras och vara konsensus för att kunna genomföras. Likaså vill Occupy få med sig folket att rösta fram en agenda. Occupy Göteborg vill inte besluta över människor som inte valt att gå med i occupy.


Occupy Göteborgs General Assembly flyttar till Giraffen

ImageIngång genom porten under trappan till Hagabion i Viktoriahuset vid Linnégatan 21. Hållplats Prinsgatan. Lokalen Giraffen (Färnebo Folkhögskola). Det finns knappsats vid dörren för att ringa på till lokal Giraffen för att bli insläppt.

Om du inte hittar, ring Occupymobilen (0736 – 185470)

Välkomna på ett direkt-demokratiskt möte! Varje söndag, kl 17.


Fredsframtvingande insatser

Den 9 mars hade Occupy-fokusgruppen vapenexport ett andra möte. Vi bestämde att kontakta fredsorganisationer eller samlar mer info och följa upp detta ämne som plötsligt har blivit mycket aktuellt i media i och med korruption-skandalen kring miljard mutor till politiker och lobbyister i Tjeckien så att JAS affären gick igenom, de hemliga vapenfabrikerna i diktaturens arabien som ska byggas, projekt SIMOOM och JAS-uppgradering för 50 miljarder.

En nollvision till vapenproduktion kan ena flest fredsaktivister, men för att jobba fram konkretare krav med tidsramar som politikerna kan se som realistiskt nåbara inom en snar framtid så behöver vi samarbeta mera och höra med andra organisationers erfarenheter kring hur de skulle formulera sig. Varje ord måste läggas rätt så att inte media råkar misskreditera fredrörelsen.

Vi kommer att presentera oss tillsammans med andra fredsrörelser den 25 mars på Viktoriahuset i stora hörsalen kl 10 – 14, då det är ett stormöte för fredsaktivister i Göteborg.