Protokoll den 1 april 2012

General Assembly, Occupy Göteborg, 1 april 2012

Medverkande: Ca 11 pers

1) Last week in Occupy

2) Rio+20

3) Outsida Occupation

4) ACTA

5) ECI

6) Almedalen

7) Freeshop

8) Transition Kville

9) Global TeachIn

10) Anti weapon group

11) Other things

Läs hela inlägget här »

Annonser

Protokoll den 25 mars 2012

General Assembly, Occupy Göteborg, 25 mars 2012

Medverkande: 12 pers

1) Genomgång av senaste veckan
2) 20 maj konferens
3) 5 juni demo
4) Kommunikation
5) ACTA + OCCUPY
6) Utomhusockupation
7) ACTA-debatt
8) Övrigt

1) Genomgång av senaste veckan

Besök hos Omställning Göteborg för att förnya samhället. 8 pers från occupy. Miljörörelserna som kom delades i smågrupper. Samordna aktiviteter. Ska vara lätt kontakta andra med samma intresse och slå ihop aktiviteter. Sakfrågor är viktigare än det som skiljer oss åt. Hitta vision som passar allmänheten.

Helena får låna lokal på Kvilletorget när vi behöver.

Occupy Göteborg välkomnar fler under ett ”åsiktslöst paraply”. Bjud in förorterna. Stora aktioner uppstår när nätverket slås samman, som alla får bjuda in. Kartlägg, kontakta, informera, när/var/hur, minsta gemensamma värderingar, häng på o visa hur de hänger på oss.

2) 20 maj konferens

18-20 maj i Göteborg hålls en folkrörelsekonferens i anslutning till FN-konferensen i Rio de Janeiro om miljö i juni. Var med och summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning med folkrörelser, Jordens vänner, klimatorganisationer mm.

Närmaste möte är onsdagen 28 kl 18 på Humanistens café vid näckrosdammen!

Occupy har en lokal (Lillan) för 150 pers med ljudanläggning söndagen 20 maj kl 9 – 12 i Gamlestan på Falkgatan 7 vid Redbergsplatsen hos Studiefrämjandet. Konferensen heter Stå emot – Ställ om. Se programmet på nätet (www.rioplus20.se)

Föreslå en manifestation på söndagen kl 12 – 13! Vi har ganska fria händer. Skriv ett programpunkts-förslag på ca 300 tecken och maila till ian.fiddies@mgv.se. Ian föreläser gärna om miljö och fixar det tekniska materialet. Säg bara till. Morstan skapar fokusgruppen ”Rio-konferens gruppen” och eventuellt en pad. Gör gärna en PP-presentation om OG.

3) 5 juni demo

5 juni demo för Världsmiljödagen globalt. Polistillstånd finns för demeonstrationståg från Gustaf Adolfs Torg kl 17 till Götaplatsen. Trumslagarna Kiriaka kommer att spela. Affishering behövs hjälp med.

Lördagen den 2 juni är en för-aktion som bjuder in till demot med dumpstrad mat. GP ska komma. Visionen är 100% förnybar energi, men givetvis ska vi vara kritiska, ge förslag, granska syftet och omvärdera. Det ska ju råda konsensus på alla nya idéer. Sista ändringen kan du göra genom att komma på planeringsmötet torsdagen 5 aprill kl 18 på Giraffen i Viktoriahuset.

4) Kommunikation

Här följer diskussionerna som vi hade uppe på skansberget.

OG (Occupy Göteborg) handlar mycket om att kommunicera och lära. Vi utvecklas språkligt, blir tydligare med hur vi säger saker, väljer våra uttryck och blir bättre på att undvika generaliseringar. Fråga dig vad du vill uppnå med det du säger, så det inte är provocerande enbart för att det är roligt. Välj Kärlek! Tänk resultatinriktat, förutse effekterna.

Ska vi utesluta eller innefatta rasister, sexister, homofober osv, är en fråga som har aktualiserats och tagits upp till debatt hos Occupy Göteborg. Vi vet åtminstone att vi inom Occupy Göteborg inte kan acceptera sandlådepolitik som ”Om ni inte exkluderar dem så exkluderar ni oss”. Vi kan inte ta ställning till sådant som är andras val att avgöra. Sluta gruppera och kategorisera. Möten bör ske på lika villkor och allas lika värde utan förutfattade meningar. Ingen kan kränka våran rätt att bjuda in alla. De som känner sig ovälkomna har känslor som de själva måste ta asvar över och inte belasta oss med. Om vi välkomnar alla så kan vi inte göra mer än så.

Sedan är frågan var kommunikationsproblem ska lösas. Man kan fritt komma till en GA (General Assembly, söndag kl 17) eller kommunikationsgruppen och konfrontera, skapa debatt och få fram förslag för röstning. Men först ska man ha sopat rent bakom egen dörr. Skilj på åsikt och person. Det är ju en åsikt som ska diskuteras, inte person eller grupp av människor som i det stora hela är som alla andra – alla är en. Undvik ”vi och dem” mentalitet. En fråga som uppstod var: ”Om man inte får säga ”dem” om ”dem” som inte kommer för att någon annan är här, så hur pratar vi då om ”dem”?”

Vad man säger och Hur man säger gör stor skillnad. Måste jag verkligen nämna någons läggning eller tillhörighet? Måste jag ens säga personens namn eller den/dem? Är det inte åsikter jag har åsikter om? Det är åsikten eller beteendet som ska angripas, inte persons eller folkgrupps egenskaper och tillhörigheter. Det gäller vid kommunikation inom Occupy Göteborgs ramar. Vad någon gör bortom Occupy Göteborgs möjligheter av kontroll kan inte OG belastas för. Någon sa att det skulle vara läskigt om kommunikationsgruppen kallade in en person till ett möte för en sak som denne sagt i privatlivet och det är svårt att förstå hur det har med OG att göra. Det är bättre att i god tid ta upp problem i gruppen utan att nämna namn och föreslå något fungerande till GA.

Kommunikation underlättas av att tala tydligt, svara på frågor, tänka igenom syftet du vill ha sagt, sluta med monologer, uteslut inte, acceptera inte kränkningar, smarthet blir dumhet om hjärtat inte är med, håll isär privatliv och OG, sluta diktera – konsensus råder. Tänk på att avbelasta GA så mycket som möjligt och ta frågorna på fokusgrupper om möjligt. När fokusgruppernas åsiktsutbyten skapar resultat så rapportera det till GA.

OG har inga representanter. OG har ingen policy för uteslutning. Uteslutning kan bara ske efter debatter och omröstningar och det hanteras olika utifrån enskilda fall, utifrån vad alla inblandade tycker.

Åsikter som uppfattats kränkande kan tas upp till diskussion hos kommunikationsgruppen (eller GA om det känns akut). Utmaningar och konfrontationer får tas på dessa möten och det är bara där man kan prata till/för/emot OG. OG får inte representeras av någon. Representerar man sig själv så kan man i möten utmana OG som kan svara tillbaka genom omröstning. Utmaningar utanför OG behöver vi inte ta. Kränkande åsikter bör bekämpas överallt, men Occupy Göteborg har ingen skyldighet att göra det utanför Occupy Göteborg.

Sedan gick vi tillbaka till vår samlingslokal Giraffen
5) ACTA + OCCUPY

På Sergels torg den 7 april är det en ACTA-demo som tas till nästa nivå. Stockholm blir samtidigt först ut att bli värdstad för nationella occupy möten. Gör välkomnande affischer och infoblad som översiktligt visar alla resmöjligheter och övernattning. Sponsra dem som inte har råd att resa. De som inte kan resa får ge respeng till dem som kan men inte har råd.
De som inte kommer för demot kan vara med på Occupy-träff efteråt. Visa tydligt på affischen att det inte enbart handlar om ACTA utan är också en nationell sammankomst för Occupy. Gör affischen som en inbjudande happiness med enkel och snygg layout. Stockholm vädjar att alla ska komma. Tälta på rålambshovsparken tillsammans med Occupy Stockholm. Gå med http://www.couchsurfing.org.

6) Utomhusockupation OCCU CAMP-AIGN

I media rapporteras occupy som enskilda händelser när det egentligen är inspirerat av samma världsrevolution. Vi är en del av en världshändelse. Att inte ha något speciellt tema kan också inbegripa ett kraftfullt budskap. Vi bör samlas FÖR något – inte EMOT. Slagord skapar rädsla. Ersätt negativa energier med skratt och glädje! Vi är en och samma. Vi delar samma medvetande, resurser och jord.

1 maj demonstrationen slutar inte på Götaplatsen. Dra med tåget till en festival som fortsätter till 12 maj och vidare. Occupy Festival med nostalgisk musik 60/70/80-tal.

Möte på Tisdag kl 17, järnorget

7) ACTA-debatt

Den 16 eller 19 blir det en kväll (eller helg kanske) en debatt om ”digital självförsvar”. Diskussion om ”bokstavskombinationerna”. Ung Vänster arrangerar med lokal för 100 pers och kulturhuset för 240 pers. Det blir workshops och stånd inomhus där man kan synas och nätverka. SVT bjuds in. Vi kan göra en allmän presentation om occupy.

8) Övrigt

 • Ta som läxa att läsa igenom Occupy London Safer Space Policy: http://occupylsx.org/?p=1081
 • Anti-Vapen gruppen träffar Fredsam-nätverket första måndagen varje månad. Namnbyte till ”Fredsgruppen” skulle ge en bättre association än ”Anti-Vapen gruppen”. Fredsdemokraterna har en fredsdemonstration den 28 april kl 15.30 på G.A.T.
 • Lördagen 27 mars kl 18 på Skandic Rubinen talar Bruno Kauphfman om direktdemokrati. Det handlar om att införa DD i Europa. För mer info; se Jonas länka och anmäl.
 • Vi pratade om att det finns ett andligt behov av stillhet och meditation i allt stress. Man kan gå på Jörgens bhajans ihop när han börjar med dem utomhus. Share och Storytelling vid en brasa mm. Sedan finns det ett behov av en filosofigrupp där man kan diskutera sådana evenemang men kanake också om etik och moraliska svårigheter.
 • Jonas nämnde om  www.rbose.org som ett slags nätverk i vilket det förekommer personer som har projekt för exempelvis gåvoekonomi.
 • Bättre anvisning för Mumble behövs och att bjuda in alla occupygrupper till den.
 • För bästa konsensus så ska fokusgrupperna ha godkänt från GA på de saker som de gör. Demokrati måste få ta tid. Att skynda på ger inte kvalitet. Allt är inte bråttom. Haka inte på nya saker utan att kritiskt se vad syftet är. Tappa inte fokus. Spara energi till de fokusgrupper vi har. Starta inte nytt om du inte har med dig några och verkligen har behovet.
 • Occupy Göteborg General Aseembly kom till konsensus den 25 Mars 2012 om detta förslag:

Occupy Göteborg är inkluderande, inte exkluderande

Occupy Göteborg strävar efter att lösa åsiktsmotsättningar genom möten där åsikter utmanas. Vi skiljer på individer och åsikter, alla är välkommna.

Occupy Göteborg vill gå ifrån kategoriseringar och grupperingar av människor för att skapa ett samhälle där alla indiver får plats!

En kommunikationsgrupp har skapats och alla fall tas upp utefter sin unika karaktär.


Protokoll den 18 mars 2012

Occupy Göteborg 2012-03-18

Senaste veckan

 • Världsmiljödagen
 • Konferens Rio+20+studiecirkel
 • Utomhusockupation ourside ockupation
 • Medvetet skatteval
 • Demo för MI för ofödda
 • Aktivism i förorten
 • Antivapengruppen

Datalagringsdirektiv-demonstration. Organisationen bra. 200-300 personer var där.

Demonstrationsgrupp har varit mycket aktiv och har resurser. Syfte att medvetandegöra världens problematik.

Blev en artikel i GP. Sveriges Radio var där. Nästan alla ungdomsförbund skrev under en debattartikel.

Världsmiljödagen

Från Färnebo Folkhögskola + Jordens v’nner + andra. Nästa möte på torsdag kl 18 på Giraffen. Diskuterar demonstrationer och aktioner mellan miljöorganisationer. Nätverka för att samarbeta och inte exempelvis ha flera demonstrationer på samma dag.

Demonstraiton världsmiljödagen 5e juni. Från Gustaf adolfs torg kl 17 till Götaplatsen. Är även avslutning på kursen för Färnebo på Bio Roy.

Kommer ha en aktion veckan innan för att uppmärksamma demonstraitonen.

Frågar Occupy om vi vill vara delaktiga. Förslag på aktion som visar hur vi slänger mat. Vi skulle kunna höra med soppkök Göteborg om de vill samarbeta. Förslag att laga dumstrad mat.

… Förslag om demonstration mot Ringhals Kärnkraftverk. Behöver uppmärksammas.

Konferens Rio+20+studiecirkel

Vill någon vara talare? Sammarbeter mellan Jordens vänner och Global Rättvisa. Konferens 18e – 20e maj. Finns rum och plats tillgänglig för aktivitet för Occupy 20e maj. Kontakta ian.fiddies på mjv.se

Handlar om vad som har hänt med miljömålen 20 år efter rio-konferensen.

Studiecirkel planeras från Jordens vänner och dess nätverk, för att undersöka beslut i Göteborg om miljömål. Läser bok om hur man ställer om en stad. Samt uppvaktning av politiker. Startas kanske om två veckor.

Utomhusockupation outside ockupation

Because we dont have a real democratic way to express your right. Take your right to strike to get your message through. Suggested to occupy Slottskogen at Assaleadalen.

Will have freeshops. Place to repair cloths. Have a library of books, things and everything. Will have folkkök with dumpster-dived food.  Connect many organisations. Have speekers corner for free expressions. We will have folkbildning. Work as a consciousness forum.

Starting may 1st.

Discussions of the negative aspects of location Slottskogen.  Bältespännarparken? Trädgårdsföreningen?

Starting a focus group for it.

Medvetet skatteval

Choose where your taxes should go. Month by month. Select from a list of options.

Discussion of taxes and what type of taxes should exist. There are ways to make it more visible, where your tax money goes. That is a thing we should investigate.

Suggested that taxing work is wrong. We can do work today without declaring taxes by using anonomous contraxts and pay systems.

Critisism of RBE.

Knowing and choosing where your money goes will make people more involved in their society. And politicians will also care about what they do with their money.

Suggestion to limit the total wealth any person can have.

Suggestion to have a citizien participatory budget. Medborgarbudget.

Taxes are inside the current system. We should throw it away and use something else.

Another system can be used inside communities that can exist intertangled with the city.

Suggestion that we should change the money system in steps. Use discussion on taxes as a step in the right direction.

Lead by example. Money is the root of the problems in the world. Start using something else. Let the old system disintegrate by itself.

Use crypto currencies. It’s decentralized in a fair way.

Se boken ”Bankerna och skuldnätet”.

The revolution has started in diffrent parts of the world.

Suggested that the problem is greed and not money in itself.

Ask people what exessive shopping gives them. What is real life quality? Is buing a way to repress depression?

Suggested that the problem is the state of the inside of the self and not the money.

Demo för MI för ofödda

Demonstration mot abort kommer att ske. http://www.abortnej.se

Aktivism i förorten

Några var ute i Angered och pratade om strukturellt utanförskap och hur det kan förändras med projekt. Det delades ut flyglbad. Det var trevligt. Det kommer att ta långt arbete att förändra situationen. Kommer kanske göra ett liknande event i Bergsjön, under en helg.

Antivapengruppen

Kommer att skicka ut info.

21e mars

Påminnelse om mötet från Omställning Göteborg.


Protokoll den 5 mars 2012

Occupy-möte månd. 5:e mars 2012

1.              Elinor Askmar håller kort presentation om Omställning Göteborg
2.              Dagordning fastställs
3.              Elie’s Uttalande
4.              Värdegrund – diskussion
5.              Trygghetsgupp, lösningar – diskussion
6.              Övrigt

Vi blev överens att låta Elinor Askmar börja med sin presentation.

Presentation:

Elinor berättade lite om Omställning Göteborg som är del av den internationella rörelsen ”Transition Towns”. Transition Towns har sitt ursprung i Totnes, England och det började med att en grupp människor ställde frågan ”vad skapar ett stabilt lokalt samhälle som inte är för beroende av omvärlden?” I början handlade det mycket om att prata och visa (undervisa), men vikten av praktiska projekt har blivit allt mer tydligt. Rörelsen fick en del uppmärksamhet och bestämde sig för att försöka sprida kunskap. Detta resulterade i en ”manual” som ett 12-stegs-program.

I Sverige började rörelsen med gerilla-odlingar vid skansens Krona. Efter en kort tid fick de ett erbjudande om att ta över en ekologisk odling/gård vilket ledde till att ett kooperativ bildades eftersom projektet innebar att en del utrustning skulle köpas loss ifrån ägarna. Medlemmar satte in/investerade i projektet, men pengar har även skaffats genom bl.a. att hålla i studiecirklar.
Tankar har funnits kring att bilda en organisation, men det har ansetts bli för ”byråkratiskt”.

Av andra projekt som är på gång nämnde Elinor bl.a. ett ”klädbibliotek” och en träff på Ekocentrum (Aschebergsgatan i närheten av Kapellplatsen) onsdagen den 21 mars, från 17:00 till 20:00. Omställning Göteborg vill gärna samordna samarbeten med/mellan olika organisationer i Göteborg, vilket fram för allt är syftet med träffen. Anmälan till elinor.askmar@studieframjandet.se

Elinor nämnde att det finns möjlighet att få hjälp med olika saker. Omställning Göteborg har t.ex. tillgång till olika lokaler bl.a. studiefrämjandet, ”redesign” mitt emot världskulturmuseet och lokal och odling i närheten av Mölndals bro.
Ett projekt kallat ”Staden vi vill ha” nämndes snabbt samt att många transition towns har jobbat med egna pengar.
Elinors presentation övergick i lite samtal om bl.a. gåvo-/bytesekonomi och freeshops.

Diskussioner mellan Occupy och Elinor:

– Det skulle vara intressant att få representanter ifrån Occupy Göteborg till Ecocentrum att mingla och skapa kontakter med andra grupper.
– ”Vapengruppen” (mycket skratt, gruppen kanske skall fundera på att byta namn) kommer ta kontakt med olika grupper, bl.a. Green Peace, Amnesty osv.”
– ”Occupy har fått inbjudan att vara med på Emmabodafestivalen. Finns ett visst intresse.”
– ”Dags att starta egen gratisfestival där olika grupper och nätverk kan nätverka. Allt görs på eget engagemang, allt skall vara gratis. Vi kan t.ex. åka till Kinnekulle och anordna ett så kallat Burning Man event, eller vara på Slottskogen.
Ett antal ansåg detta gå emot sina grundprinciper eftersom eventet avslutas med att bränna ned allt som har skapats, men det framkom då att så inte alltid är fallet, och att det inte behöver vara så.
– ”Vilka grupper kommer att vara med på träffen på Ekocentrum?”
– ”kommer inte riktigt ihåg, men ungefär ett 40-tal. Bl.a. jordens vänner, Nya ateljén, Gnutiken, Föreningen För Fri Programvara, Färnebo Folkhögskola. Ek- och JAK-banken, ekobyggare.”
– ”Föreslår att bjuda in Aktiv Demokrati och Zeitgeist”

Vi tackade Elinor för presentationen och lät henne gå då hon hade andra saker som hon skulle göra.

Dagordning:
· 1        Ny dag/tid för möte
· 2        Trygghetsgruppen
· 3        Z-day
· 4        Angered
· 5        Vapengruppen
· 6        Husockupation/framtida ockupationer
· 7        Konstprojektet
· 8        Datalagringsdirektivet (Data Retention Directive)
· 9         Nationell fond
·            Övrigt
Nadine erbjöd sig som mötesanordnare efter att frågan ställts. Punkt 2 och 3 på dagordningen bytte plats eftersom Jonas hade annat möte.

Punkt 1. (Ny dag/tid för möte)
Möte till söndag, förslag att även flytta tillställning i Nordstan till söndag. Bifall till kl. 17 söndag. (Lite oklart vad som egentligen röstades om)
Sofie har pratat med olika ang. ny möteslokal, bl.a. Färnebo Folkhögskola.
Framkom ett antal synpunkter om att det är viktigare att de aktioner som hålls når ut till så många som möjligt, än att tiderna är bekväma för oss som grupp, och att det därför är bättre att hålla manifestationerna i Nordstan på lördagar.
– ”Det kan vara bra att ha mötena på flexibla tider.”
Ny omröstning resulterade i bifall att fortsätta med manifestationer i Nordstan på lördagar och att flytta möte till 17:00 på söndagar.

Punkt 3. (Z-day)
Planeringsmöte inför Z-day är på förutnämnd plats, Sprängkullegatan 19. kl 18:00. Flyers och annat delades ut. Jonas tvungen att gå p.g.a. tidspress.

Punkt 2. (Trygghetsgruppen)
– ”Vad hände med mötet förra tisdagen?”
– ”Ingen tar ansvar. Förra mötet lämnades utan att någon plats var bestämd eftersom Helena är bortrest ett tag.”
– ”dock också svårt med kommunikationen eftersom det var folk ifrån lite olika håll på förra mötet.”
– ”Meningen var att hålla mötet i morgon kväll (6 mars), men kanske bättre att skjuta på det tills nästa vecka då det kan vara svårt att nå alla på så kort tid.”
Snack om att starta ny fokusgrupp för att underlätta kommunikation. Skall skapas! (Av vem?)
Maria kommer ta kontakt med Ensie som i sin tur skall ta informationen vidare.

Punkt 4. (Angered)
– ”Flygblad har kommit ut. Angered blir av den här veckan!” (Torsdagen d. 13)
– ”Tanken är att gå dit med flygblad och skyltar, eventuellt frågoblad.”
Det pratades om
– ”Finns många problem med bl.a. dold diskriminering o.s.v.”
– ”Målet är att komma i kontakt med människor och att få dem att engagera sig.”
Det bestämdes att alla som ville vara med skulle träffas vid spårvagnshållplatsen ”Angered centrum”
Lite olika idéer kom fram, t.ex. att man skulle kunna använda samma metod som tidigare använts i Nordstan med att få folk att skriva sina tankar/bekymmer/problem på lappar. Sen kan lapparna fotograferas och en sammanställning göras. Det nämndes att olika områden i förorten slåss mot varandra, vilket ledde till förslag om att göra samma sak på flera ställen. Angered, Hissingen, Backa med flera nämndes. Målet vore då att skapa en form utav samhörighet mellan olika områden i förorten genom att skapa en medvetenhet om att alla är i liknande situation.
Ett varningens finger höjdes mot att behandla ”Invandrarna” på ett ”kolonialt” sätt. Ett förslag kom fram om att all information som riktas mot människor i förorten ordas på ett sådant sätt att det inte är riktat till någon specifik grupp, som t.ex. invandrarna, utan att vi håller oss till ett sådant ordval att alla människor, som känner att något är fel med samhället och som vill ha förändring, känner sig inkluderade.
– ”Viktigt att hålla sakfrågor på fokusmöten! Korta inslag på GA”
– ”Uppmaning till alla att skicka in förslag på gmail (Occupy Göteborg)

Punkt 5. (Vapengruppen)
– ”Nästa möte hålls på fredag på Andrum 9.mars 18”
Det pratades om vikten av att involvera/samarbeta med andra grupper. Finns ju många grupper som har jobbat med de här frågorna i många år.
– ”Måste vara försiktiga med vad som skrivs på internet om det rör sig om känslig information”
– ”Viktigt att vara försiktiga när det gäller vapenindustrin eftersom de är mycket skickliga på att manipulera och att få andra att framstå i dåligt ljus”

Punkt 6. (Husockupation/Framtida ockupation)
– Det blir en Ockupations-fest på lördag!
– ”OCKUPERA MERA! Borde uppfölja demonstrationer med att ockupera tills man blir hörd av politiker och media.”
Förslag att vi skriver matnyttig information till förbipasserande. Alla kan t.ex. skriva egna texter med fokus på ekonomi/samhälle.
Frågan angående vad som skrivs på internet och inte dök upp igen. Särskilt angeläget att vara diskreta med saker som kan betraktas som illegalt.
Lite sporadiska samtal angående informationsspridning bröt ut innan vi satte i gång med nästa punkt. (Kanske en idé att ta upp detta på kommande möte)

Punkt 7. (Konstprojektet)
– ”Konstprojektet börjar på fredag, och alla är välkomna. Det finns en fokusgrupp och en google-grupp (Occupy konsthallen) har skapats.”
Det händer troligtvis inte så mycket på lördag, men tanken är att gå dit på söndag och känna efter. Alla är välkomna att hålla tal o dylikt. Borde kanske ha lite idéer inför projektet i konsthallen.

Punkt 8. (Datalagringsdirektivet)
Event för DLD planeras, datum satt till 17 mars. Möte angående detta imorgon (tisdag 6).
– ” ACTA demonstrationerna har resulterat i en välorganiserad organisationsgrupp. De har också möte imorgon (tisdag 6) i Vänsterpartiets lokal på Andra långgatan. 20 kl. 18:00.”
Det finns även organisationer där som eventuellt är villiga att hjälpa till med utgifter i samband med olika aktioner/demonstrationer.

Punkt 9. (Nationell fond)
Det debatterades på samtidigt onlinemöte (Mumble) om Occupy Sverige skall ha gemensamt konto i fall man behöver betala för gemensamma event på nationellt plan.
– ”Occupy Stockholm har redan eget konto.”
– ”Pengar kan vara bra att ha, men de kan också korrumpera/fresta. Vi klarar oss utmärkt utan pengar”
– ”Det är svårt att undvika att någon vid något tillfälle behöver betala för nånting”
– ”Nuvarande aktioner är ganska lokala så det kan finnas problem. Särskilt om en enskild person blir ansvarig för kontot. Kan skapa misstroende.”
– ”Tycker inte att det är bra att använda någon bank över huvud taget!”
– ”Finns många praktiska problem med att införa pengar i rörelsen”
– ”Att betala för sig är inte samma sak som att göra rätt för sig.”
– ”pengar kommer även behövas i ett nytt samhälle”
Egen kommentar: Det var svårt att hinna med anteckningar här, så det är lite sporadiskt. Om någon har något att tillägga är de mer än välkomna.
Det konstaterades att det finns många problem och frågetecken med gemensamt konto och pengar i rörelsen och det beslutades att följa Stockholms exempel och bordlägga frågan tills nästa möte om 2 veckor.

Mötet avslutades med lite generell information om internationella kvinnodagen och marsch kl. 18 med samling 17:30, samt om folkkök på Vulgo 19:30. Allt på torsdag d. 8 mars.

Morstan


Protokoll 27 februari 2012

Protokoll, Måndagen den 27 Februari 2012

Sofie förde en del anteckningar, men protokoll fördes mesatdels av Morstan och Dana. Här är vad Sofie, Dana och Morstan noterade:

Vi diskuterade att byta mötes dag då den krockar med mumble mötena. Vi bestämde att vi i alla fall nästa vecka också möts på Måndag, om det är så att en tjej från Omställning Gbg kommer, i så fall bör Pauli som känner personen kontakta henne.

Och andra sida så har vi tänkt byta mötesdag till Söndag och tidigare på dagen runt kl 16, 17. Vad tycker folk om detta?

Någon på mötet föreslog om att Occupy Göteborg borde kanske ha ett gemensamt bankkonto för att eventuellt kunna spara/betala för de lokalerna vi arrangerar, men detta behöver diskuteras i längre fram. Samt en del av deltagarna på plats var osäkra på denna idén.

Vi talade även om alternativa mötesformer. Att vi borde träffas mer i smågrupper, diskutera saker i olika rum och i slutet av kvällen samlas och samla ihop idéer. Vi talade även om en mycket viktig punkt i min mening och det är FOKUS-grupper och att vi bör bli bättre på att starta dem och genomföra.

Om vi alla ska vara ledare för våra egna projekt skulle det vara fint om vi också påbörjade egna projekt som vi driver ett tag.

Så vad du än är intresserad av, dra igång en Fokusgrupp om detta som kan mötas och planera hur kampanjen kring den frågan ska gå till och vi som inte är med i just planeringsgrupper, själva motorn, stöttar i manifestationer och det praktiska vid sidan om t.ex… Vi funderade också på om vi skulle dra igång något kring det ekonomiska systemet osv och ifrågasätta det genom att ha en Free Shop och folkkök i Nordstan och samtidigt också värva folk till en gåvoekonomi….men det diskuterades aldrig riktigt klart.

Och appråpå Nordstan, bör vi notera att vi kan ha olika tema åt olika håll inom Nordstan för att dels att det ska vara mer öppet för andra människor att eventuellt vilja ställa frågor, diskutera och kanske delta och dels för att en del aktivister vill helst fokusera helt och hållet på sina projekt och kanske inte kan hålla på med flera saker samtidigt.

Två Fokusgrupper diskuterades igår: en om Vapenhandeln i Sverige och en om planering inför Z-day (Zeitgeist day som är den 10 mars) och vem som helst är välkomna att delat i dessa såklart. Maria och Alex diskuterade vapenhandelsgruppen och återkommer så fort dem har hittat mer info om vapenhandel och kommer att ha mötet den 3 Mars; Dana kanske kommer och hjälper till.

Maria, Morstan, Sofie och Jonas är med i planeringen inför Z-day och vi ska träffas på statsbiblioteket kl18 på torsdag. Mer om Z-day nedan…

Vi talade också om att hitta en lokal så att alla inte är beroende av att komma hit till Kville och för att det är bekvämare för folk utanför att komma till en neutral plats som inte är ett hem. Vi ska alla kolla up potentiella lokaler. Bla som Sofie fått reda på finns det lokaler att hyra av Färnebofolkhögskola i Viktoriahuset, och i samma hus kan man låna en lokal för 80 pers för 300kr för en halv dag eller 600 för en heldag. Det är en fin lokal med utrustning att hyra osv….kök och stolar och bord….

Vi utvärderade ACTA-demon och pratade lite om uppföljning: utvärderingsmöte med folket som organiserade den är på onsdag kl 18 och därifrån kommer Sofie och Nicco rapportera. Sen funderar vi på att skicka Protestlistan hem till en eu-parlamentariker. Nicco skulle kolla upp adress.

Z-day: Den 10 mars kl 10-22 kommer Zeitgeist movement i Gbg anordna Z-day. Det blir filmvisning, föreläsningar, fika, diskussioner, musik och lite till. De som anordnar det har bett alla om hjälp att göra det till en konstruktiv dag. Så alla som känner sig manade att hjälpa till kom till Statsbiblioteket på tosdag kl 18:00 i cafét, där sitter vi och planerar.

Framtida teman och aktioner talades det om. Och det som sades var typ att vi skulle bli bättre på att skapa fokusgrupper, att hela Occupy inte behöver delta i ett tema eller ha en grej alla gemensamt utan att fokusgrupper ska anordna olika teman osv och att varje individ har ansvar för sina projekt och planeringar och att detta inte ska läggas över till någon annan i onödan!

Angered projektet; Christopher kunde inte komma under Måndagsmötet, samt ingen av oss som deltog visste exakt om vi skulle åka till Angered den 1 Mars. Dana mejlade dagen efter till Christopher och fick svar på samma dag, att han vill helst skjuta upp tills 8Mars av personliga skäl, samt Pauli inte heller kunde komma den 1 Mars och Dana ville vänta en vecka till minst.

Därefter började vi diskutera olika fokusgrupper så mötet avslutades.

2012-02-29


Occupy-möte om Konflikthantering

Göteborg Tisdagen den 21 februari 2012

 1. Mötet öppnas
 2. Runda, mående & varför vi är här
 3. Elie’s Uttalande
 4. Värdegrund – diskussion
 5. Trygghetsgupp, lösningar – diskussion
 6. Övrigt

Runda:

Person 1 – 10;

 1. Anser att individer inte är rörelsens ansvar. Occupy bör inte ha guide-lines.
 2. Är med i occupy sedan 5 dec. Intressant rörelse och är pessimistisk inför världssituationen. Hoppas kunna se en vändning under sin livstid trots att fienden är mycket starka. Var på förra mötet och trodde inte sådana konflikter skulle blossa upp i denna rörelse. Hoppas kunna tillföra något och komma fram till en lösning.
 3. Har varit med i occupy från start. Trygghet är viktigt i alla rörelser. Känner sig kränkt idag och är närvarande för att få sin åsikt hörd. Anser att någon måste säga ifrån men att många vågar inte.

Viktigt att föra en diskussion både för vad som hänt och vad som kan komma upp i framtiden.

 1. Har varit med sedan oktober, anser att occupy ska vara en fri rörelse och om inte alla känner sig välkomna är det fel. Aser att det är konstigt att alla inte känner sig välkomna när alla är det. Anser att det är dags att det här tas upp. Trodde inte att dens facebookinlägg skulle ge sådana reaktioner.
 2. Är inte med i occupy sedan tidigare men är intresserad, vill vara med och lösa problem och utveckla.
 3. Var med förra mötet. Anser att frihet är komplext. Allt borde vara ärligt och diskuteras öppet inom rörelsen. Diskussionen är personligt relevant. Ens frihet begränsas av andras.
 4. Varit med i occupy länge. Med på mötet för att lyssna och eventuellt bidra med något.
 5. Har varit med i occupy sedan start. Var inte på förra mötet och är ledsen att sånt här kan hända i rörelsen. Vill ha en harmonisk gemenskap, alla är ju ändå aktivister för en bättre värld.
 6. Har varit med i occupy från start, var med och arrangerade absolut första evenemangen. Är idag inte mycket aktiv just på grund av attityden i rörelsen där yttrandefrihet tillåts gå före andra friheter och rätten att inte kränkas. Är trött på att occupy står och trampar på samma ställe och inte driver framåt mer. Vad vill vi förändra egentligen om vi inte lever som vi lär?
 7. Är inte längre aktiv på grund av bristande klassperspektiv i rörelsen samt att rörelsen inte har någon feministisk grund. Är aktiv på andra sätt i organisationer denne känner sig trygg i. Vill gå med igen för att lösa dessa problem och vara aktiv om den kan känna sig trygg i gruppen igen.

Förfrågan kommer upp efter rundan; ”Vad ska vi tala om, vad är problemet?”

Diskussion följer;

”Folk som har varit med i facebook-diskussionen vägrar ta diskussionen till möte och vägrar ta upp problemen som en viktig fråga”

”Nazistiska och homofoba uttryck är problemet. Diskussion togs upp om huruvida dessa ska diskuteras, ignoreras eller accepteras. Jag känner mig kränkt av hur frågan hanterades på mötet förra gången. Det vart en lång diskussion med uttalanden jag inte accepterar.”

”Antisemitiska och homofoba åsikter konfronteras inte alls när de kommer upp i diskussioner. Om någon ifrågasätter åsikterna blir de motståndare mot yttrandefriheten.”

”Men occupy är inte representant för enskilda individer.”

”Hittills har ingen exkluderats ur rörelsen, vi försöker inkludera alla och diskutera detta.”

”Men vad gäller det egentligen, konkret?”

”Det gällde en porr-diskussion och jag tyckte sexualisering var fel, så skrev att sex är sex kärlek är kärlek och homofili är bara sex. Vet inte vad jag tänkte. Tänkte väl på sex-mönster och så.”

”Många tycker sådana uttalanden är jobbiga och mår dåligt när de inte ifrågasätts alls. Det är allas ansvar att ifrågasätta/konfrontera. Bryr mig inte vad [du] tycker, men det är allas ansvar att säga ifrån. När någon sa ifrån fick åsikterna stöd för att det är yttrandefrihet. Har inte jag yttrandefrihet att säga emot?”

”Attackera inte en enskild person. Alla måste få höras i diskussionen och nu kategoriserar ju du en person som homofob.”

”Jag är inte homofob. Det jag sa var kanske homofobiskt. Vet inte varför jag skrev så. Är inte homofob – var kanske för att provocera. Kan bara be om ursäkt.”

”Bra att du ursäktar. Bra att vi pratar om det här. I måndags kom det upp massa om att ”acceptera sexism som kultur” och att vi inte ska stödja feminister i indien för att de är emot kulturen. Men det går alltid att göra motstånd i en ”kultur”. Sexism är inte en konstruktion som finns inom de flesta kulturer, inte en specifik kultur i sig och vi måste jobba mot den överallt och stödja alla feminister.”

”Om vi inte accepterar allas åsikter blir de exkluderade, det är inte occupy.”

”Ja visst vore det awesome om alla kunde inkluderas. Men som det ser ut nu inkluderas homofober på bekostnad av att homosexuella exkluderas.”

”Ologiskt att åsikter skulle exkludera människor. Vi kan inte exkludera någon för dess åsikter, bara motverka att de agerar ut dem.”

”Jag tänker inte i kategorier. Man måste kunna ha vänner med andra åsikter än en själv.”

”Att yttra en homofob kommentar ÄR att agera ut en åsikt, det är att kränka någon öppet, inte att bara ha en åsikt. Om vi ska kunna komma framåt med detta måste vi ha en grundsyn om allas lika värde och kollektiva frihet.”

”Vi har en grundsyn redan. Alla som accepterar alla accepterar vi. Det är okej att ha åsikter men inte att använda dem för att exkludera någon.”

”Men alla kan inte stå upp för sin åsikt. Vissa har vuxit upp förtryckta och alltid fått höra att det är fel på dem. De kommer aldrig söka sig till en rörelse där folk sitter och säger rasistiska och homofoba saker. Det är bättre att inkludera de förtryckta än att inkludera förtryckarna.”

”Vi måste diskutera och agera inåt som vi gör utåt.”

”Vad är poängen med rörelsen om vi inte har några gemensamma mål eller grunder? Vad vill vi förändra i samhället? Hur ska vi kunna förändra samhället till det bättre om det finns homofober och rasister i rörelsen?”

”Varför lägger vi energin på att inkludera förtryckarna när vi inte ens har energin att inkludera de förtryckta?”

”Jag gillar occupy för gemenskapen och tycker vi ska sluta kategorisera människor som förtryckta och inte förtryckta.”

”Om du inte kan säga att du själv aldrig förtryckt någon kan du inte heller prata om det. Jag kan inte tänka i kategorier längre för det fungerar inte. Vem är rasist? Vem är förtryckare?”

”Men det måste finnas gränser. En våldtagen skulle inte diskutera med förövaren. Vi måste börja med att hjälpa offret.”

”Det är allas ansvar att motverka förtrycket”

”Jag förstår er åsikt. Var lägger vi energin? Occupy forum borde ta upp detta för att tala om hur vi kommer framåt. Vi bör inte stödja förtryckande åsikter men vi borde inkludera dem så motståndet kan få stöd. Det är aldrig ok med personangrepp men låt dem förklara varför de känner som de känner.”

”Energin går så mycket till att stödja yttrandefrihet och legitimerar uttryck för rasistiska åsikter att andra glöms bort.”

Diskussionen verkar ha uppgått i ett konfliktfyllt konsensus. Vi beslutar att diskussionen måste fortsätta. Delade åsikter kring trygghets-/konfliktgrupp. Någon uttrycker att ”är vi inte redan typ en sån grupp här?”

Nästa möte är på tisdag den 28 februari kl 19:00.

Vulgo föreslås som lokal. Men Vulgo tar inte in grupper som accepterar rasism och sexism. Kvinnofolkhögskolan föreslås också men samma policy gäller där då skolan är feministisk. Detta kommer även gälla andra occupy-event, enligt uppgift, så länge ingen antirasistisk, antisexistisk policy finns. Val av mötesplats skjuts upp.

Deltagarna på mötet anser att det var stor skillnad detta möte från förra. En säger ”Vi ska inte ignorera eller acceptera dessa frågor. De ska konfronteras.”

Mötet avslutas.


Protokoll 20 februari 2012

Kort: Mötet var parallellt med ett nationellt Mumble-möte. Vi pratade bland annat om ACTA demo på lördag, om någon ville hålla tal, att samlas med material innan och göra skyltar, vad vi ska ha för slagord osv. Vi pratade även om att ockupera Angered som skjöts fram en vecka. De som var här nämnde sina kärnvärden och vad de tycker är viktigast att fokusera på som nästa tema. Det var ett lugnt och givande möte. Samtidigt fick vi ta del av det som sades på det nationella mötet…Kul!

Agenda

1 ACTA
2 Angered-aktion
3 Kärnvärden
4 Nästa tema?
5 Övrigt

1 ACTA

Vi gick igenom mötet om ACTA avtalet och diskuterade vad som händer den 25 och Occupys roll där:
Vi möts där kl 13.30 med material för att göra banners, plakat osv…
Vill någon av oss hålla tal? skicka ut en förfrågan på googlegroup
Skapa en protestlista som vi sedan skickar till folk i maktpositioner
Ska vi göra någon uppföljning av demon i form av att ta demon någonstans efter Gustaf Adolfs torg? t.ex till utanför GP-huset för att påvisa journalisternas tystand i frågan, eller ockupera Akademibohandeln eller gå tillbaka till Nordstan igen?  Vi tar upp det vidare på onsdag på ACTA-mötet….i vänsterns lokaler på andralång.
Video-aktion och paperstorm igen om ACTA.
Fokusera också på mediciner och hur detta slår på den tredje världen

(Mumble informerar: Nationell ockupationen mot det finansiella systemet Från Guld till Skuld i April. Det finns Facebook grupper om det. 14 eller 21 April)

2 Angereds-aktionen

Vad gör vi på plats? undvik att sitta ner. Vara där kl 13 i Angered centrum.
Vi rör oss omkring i Angered centrum och talar med folk.
Strukturell rasism är något vi kan fokusera på. Hur upplever folk det?
Om folk i Angered (eller åtminstone de vi talar med) skulle göra en demonstration, vad skulle den då handla om? kan vara en frågeställning…
Hur reflerkteras invandrare i media? bombhotet i Nordstan, 4 familjer blev utsatta. Hur misstänksamhet och hat skapas genom felriktade information i media. Problematiken mellan ett förtryckande samhälle och hatet emot det som skapar gängverksamhet som rättfärdigar sitt agerande i och med förtrycket.
Utförsäljning av kommunala bostäder, man lägger ner skolor i Angered.
Vad kan vi göra i Angered på torsdag? Vi är ett exempel på att ta makten i egna händer, civil olydnad. Vi behöver visa oss för folk i utanförskap. Vi inser kanske inte vår egna makt och våra sympatier hos utsatta grupper. Sprid vår kunskap i förorten. Uppmärksamma att vi också ser problemen i samhället. Inte bara pengar som behövs utan ideelt arbete också.
Informera hur man startar ett projekt och demonstrationer. Angered är nära till naturen, kan man starta odlingsprojekt där ute?
Vi har mycket att lära av förorten.
Uppmana folk att starta Occupy Angered?
Vi väntar en vecka med aktionen tills nästa vecka på torsdag den 1 mars.

(I stockholm löste de problemet med yttrandefriheten vs kränkande med att stadga att de inte tollererar rasism) Förslag är att skriva generaliseringar?

3 Kärnvärden

(förslag från Occupy Stockholm är att det ska krävas 5 assemblys för att ändra ett kärnvärde)
Varje person får säga varför de är med i Occupy:

H: Direkt demokrati (Demokrati 2.0),

A: Makt åt folket! Journalistiken behöver uppdateras, internet gör dem icke relevanta och media bör inte styras efter pengar, de ska informera folket!

C: Rättsväsendet, återskapa en rättstat som fungerar. Transparens (kan utvecklas med internet) Det moraliska förfallet; girigheten, grymhet, elakhet

S: Tekniken och Internet har förändrat våra liv, vi lever i en ny tid, en ny värld, och det kräver ny tänk! Demokrati 2.0 (Direkt demokrati) Finansiella systemet, postkolialismen, våldsmonopolet, bristen på spritualitet i västvärlden

4 Nästa aktion

Ockupation Utomhus. Var?
Det bör vara en form av provokation. Det kan vara bra men samtidigt jobbigt med en plats med mycket folk. Bör platsen vara symbolisk? En park eller utanför en bank.
Maktens centrum i Gbg är Gustaf Adolfs torg.
Ockupera där det syns och där det får uppmärksamhet.

ACTA-Demo på lördag. Ockupera Angered 1 mars. Nordstan lördagar 13.30.

5 Övrigt

Sveriges vapenindustri: Ockupera göteborgs hamn, där skeppar man vapen ut i världen.
Kontakta Ofog. Vad är Sveriges roll i konfliker, är vi neutrala, vår utriksesminister och oljepengar, postkolonialismen, Irak, Afganistankrigen, Libyen och Syrien.

Europas finansiella situation: Vad händer i Grekland, Italien osv…Euro pakten….teknokrater, icke valda regeringar i Italien och Grekland

Sofie Rydelius